Vinnergruppen fra Multiconsult består av Ulf Christensen (til venstre), Anna Frederikke Østby og Wolfgang Kampel. (Foto: Chin-Yu Lee/Trondheim kommune)

Multiconsult vinner internasjonal konkurranse for Nidarosdomen

Det norske laget fra Multiconsult har vunnet en internasjonal konkurranse for å finne klimavennlige energiløsninger til Nidarosdomen. Prinsippene er overførbare til mange av de andre steinkirkene vi har rundt om i Norge.

Oppvarmingen av Nidarosdomen byr på store utfordringer. Innetemperaturen kan være ganske lav når besøkende rusler rundt i yttertøy, men må være høyere når publikum sitter rolig på stoler og hører på lengre konserter. Samtidig har mye av interiøret og orglene ikke godt av for store fukt- og temperaturvariasjoner.

– Forenklet fortalt går vår løsning ut på å senke temperaturen i hele domen, og heller varme opp akkurat der man sitter, forteller rådgiver Anna Frederikke Østby i Multiconsult.

Gjennom et sonestyrt system kan varmluft tilføres gjennom åpninger i gulvet på de områdene der det til enhver tid er behov for det. I dag varmes Nidarosdomen opp med strøm og fjernvarme, men vinnergruppen har også sett på muligheter for å bruke brønnvarme og solceller slik at kirken på sikt kan bli mer selvforsynt med energi.

Hjemmeseier i finalen

Konkurransen Nidaros Open Innovation Competition var i regi av Trondheim kommune og Climate-KIC, og den omfattet energieffektivisering av Nidarosdomen og energiforsyning til hele området rundt. Etter en innledende runde, ble fire lag plukket ut til finalen. Der vant Multiconsult-gruppen foran lag fra Polen, Serbia og Italia.

– Vi la mye arbeid i en grundig analyse av helheten. Nidarosdomen er under oppgradering, det er mange interessenter og energiløsningen skal være klimavennlig. I tillegg kommer kompleksiteten i utformingen av kirken og at den brukes på mange ulike måter, sier rådgiver Wolfgang Kampel i Multiconsult.

I konkurranseutlysningen er det lagt vekt på at forslagene skal gi den beste energiløsningen, samtidig som de kulturhistoriske verdiene ivaretas.

God overføringsverdi

I 2017 brukte Nidarosdomen 1,5 GWh energi, hvorav 21 prosent var strøm og 79 prosent fjernvarme. Selv om kirken er spesiell i kraft av sin størrelse og utforming, har Multiconsult-løsningene overføringsverdi for mange andre kirker i Norge.

– Mange av prinsippene i løsningene kan brukes også andre steder, framholder Ulf Christensen som er tredjemann på Multiconsult-laget.