Multiconsult trukket frem som foregangsbedrift i FN

Anders Gustav Pettersen fra Multiconsult ble invitert til FN for å snakke om selskapets utvekslingsprogram i samarbeid med Fredskorpset.

Multiconsult gir ansatte mulighet til å arbeide i et ingeniørselskap i et utviklingsland i ett år, og får samtidig en medarbeider fra samarbeidsfirmaet til å jobbe hos seg i ett år. Anders Gustav Pettersen fra Bodø by ble invitert til FN for å snakke om samarbeidet.

– Multiconsult ble invitert som næringslivsrepresentant for å feire International Volunteer Day og lanseringen av et nytt initiativ og samarbeid mellom næringslivet og FN for å nå Sustainable Development Goals som heter Impact 2030. Multiconsult har hatt avtale med Fredskorpset siden 2002 om utvekslinger mellom Norge og våre partnerorganisasjoner i Øst-Afrika og Nepal. Vi legger til rette for at våre ansatte kan bidra til utvikling av samarbeidsformene, sier Anders Gustav Pettersen i Multiconsult.

Nye frivillighetsmodeller for næringslivet

Fredskorpsets utvekslingsprogram er en del av det som kalles for Corporate Volunteering, og innebærer mer enn frivillig arbeid. En volunteer er en som gjør noe ekstra for å bidra til samfunnet. Når Multiconsult tilrettelegger for at selskapets ansattekan bruke tid i programmene går det også inn under frivillighetsbegrepet, selv om personen får betalt.

– Volunteerbegrepet er på vei opp i FN. Nye modeller for å få næringslivet på banen er under utvikling. Næringslivet vil trolig få en nøkkelrolle for å oppnå framtidige utviklingsmål i verden. Multiconsult har solid erfaring med flere former for volunteering, direkte tilknyttet selskapets kjernevirksomhet. Fredskorpssamarbeidet innebærer blant annet en toveisutveksling med våre samarbeidsfirma i sør, som gjør at de også lærer ny kunnskap ved å jobbe hos oss. I tillegg til dette har Multiconsult også engasjert seg bredt i Ingeniører uten grenser (IUG). Multiconsult legger her til rette for at medarbeidere kan reise ut på kort varsel for å bistå i områder og situasjoner hvor det er behov for akutt ingeniørmessig bistand. Multiconsult ser på disse engasjementene som en viktig del av vårt samfunnsansvar, sier Guri Lindmark, miljøsjef i Multiconsult.

Lønnsomhet for alle parter

– Det er enighet om at bedriftene som er med også må få noe tilbake. Det er ikke nok med Corporate Social Responibility og Employer Branding. For at dette skal være en suksess over tid mådet være lønnsomhet i samarbeidet. Jeg fikk positive tilbakemeldinger om at Multiconsult presenterer et bunnsolid opplegg som folk tror på, sier Pettersen.

Pettersen deltok i et panel som het Corporate Volunteering and its contribution to the MDGs (Millenium Development Goals).

Under lanseringen av Impact 2030 var Ritz-Carlton, IBM og UPS (alle founding partners of Impact 2030) med i panelet. Seansen ble avsluttet med at Amina Mohammed, Generalsekretærens spesialrådgiver for Post-2015 Development, ble overrakt Impact 2030 fra arbeidsgruppen.