FBygg_1390576

F.v.: Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør Multiconsult og Frode Sjursen, administrerende direktør Forsvarsbygg

Multiconsult signerte kontrakt med Forsvarsbygg

Multiconsults og Forsvarsbygg signerte i forrige uke kontrakten for prosjekteringsgruppe 3 for Kampflybase-prosjektet på Ørlandet.

Oppdraget omfatter rådgivertjenester knyttet til rivningsoppdrag og støytiltak. Dette inkluderer kartlegging, utredning, tilstandsvurdering og prosjektering. Prosjekteringen omfatter rivning av bygg utenfor og inne på basen. Det innbefatter også støytiltak på bygg utenfor og innenfor den militære basen.

Viktig og spennende oppdrag

Kontrakten er den siste store prosjekteringskontrakten Forsvarsbygg utlyser og tegner for Kampflyprosjektet på Ørland. Samlet kostnad for prosjektering og utførelse antas å utgjøre ca. 400 – 500 millioner kroner.

– Dette blir et viktig og spennende oppdrag for Multiconsult og skal gå i flere år fremover, helt til Kampflybasen er åpnet og i drift. Vi har LPO arkitektur med som underleverandør, som vi vet at vi samarbeider godt med sier Brynjar Sandvik, oppdragsleder i Multiconsult.

Den nye Kampflybasen omfatter nødvendig bygg og anlegg for å kunne ta imot nye fly og nye mannskaper etter 2014. De første F-35 vil ankomme høsten 2017 og vil være fullt utbygd i løpet av noen år.

Støytiltak og god dialog nødvendig

Etableringen av den nye Kampflybasen med nye F-35 på Ørlandet byr på flere utfordringer. En av de største utfordringene er miljøkonsekvensene og økt støynivå for naboer og berørte beboere på Ørlandet. Dette gir utfordringer i etablering av basen og videre drift.

– Noen bygg vil måtte rives og noen beboere må flytte. I tillegg blir det utført støytiltak på bygg der lydnivået er høyt, slik at situasjonen i fremtiden blir bra for de berørte naboene. For at dette skal bli vellykket er det avgjørende med god dialog med lokale myndigheter og foreninger. Og ikke minst med beboerne som blir berørt av utbyggingen. Forsvarsbygg og Multiconsult skal jobbe sammen for at dette blir et godt prosjekt og at etableringen av kampflybasen blir vellykket, også i et langt perspektiv når basen er i drift, sier Sandvik.