Multiconsult overtar alle aksjer i LINK arkitektur AS

Etter avtale med de øvrige aksjonærene vil Multiconsult ASA overta samtlige aksjer i Norges største arkitektselskap, LINK arkitektur AS. Multiconsult har siden 2008 vært den største aksjonæren i selskapet, men blir fra 15. september eneste eier.

Avtalene om kjøp betinger godkjenning fra Konkurransetilsynet.

Multiconsult overtar eierandelene til WSP Europe og de øvrige aksjonærene hvorav fire er ansatt i LINK arkitektur. Basert på 100 prosent av aksjene er LINK arkitektur AS verdsatt til NOK 160 millioner.

– Vi gikk inn på eiersiden i 2008 med en tro på samspillet mellom tidligfasearkitektur og tidligfaserådgiving. Dette var en riktig tanke og er nå moden for å tas videre. Vi ser at dette samspillet er sentralt i dagens samfunnsutvikling i retning av urbanisering og bærekraft. Jeg har sterk tro på vår kollektive styrke og ser også at økt eierskap åpner for nye muligheter, sier Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult.

Multiconsult har til hensikt å opprettholde LINK arkitektur som eget merkenavn og organisert som et heleid datterselskap i Multiconsult-konsernet.

LINK arkitektur er Norges største arkitektselskap og har også virksomhet i Sverige og Danmark. Selskapet har vært i en god vekst de siste årene og spesielt i Sverige. I dag er selskapet et av de ledende arkitektmiljøene i Skandinavia med totalt ca. 350 medarbeidere fordelt på 14 kontorer. Aktiviteten i Sverige og Danmark er organisert som egne datterselskap med ca. 150 ansatte i Sverige og 5 i Danmark.

– Det er gledelig at Multiconsult etter mange års samarbeid og deleierskap nå ønsker å satse videre på arkitekturen som en viktig del av sin virksomhet. Arkitektmarkedet i Norden er i rask endring og vi ser et økende fokus på kvalitet, kompetanse og kapasitet. Det er mange selskap som nå ser hele Skandinavia som sitt hjemmemarked og etablerer seg i Norge, Sverige og Danmark. Ved at selskapet nå får en eier med stor gjennomføringskraft ligger det store muligheter for å videreføre og forsterke LINK arkitektur som ett av de førende arkitektselskapene i Norden, sier Rolf Maurseth, administrerende direktør i Link arkitektur.

– Det er en økende etterspørsel fra både privat og offentlig sektor for integrerte ingeniør- og arkitekttjenester hvor det stilles store krav både til arkitektur, landskapsarkitektur og ingeniørfag. Sterkere bånd og styrket samarbeid vil gjøre det mulig for Multiconsult og LINK arkitektur å realisere et vesentlig potensial for verdiskaping innen helhetlig planlegging, ikke minst av komplekse bygg som f.eks. sykehus, sier Nørgaard Madsen.

LINK arkitektur har registrert totalomsetning på NOK 361,2 millioner og netto resultat på NOK 14,7 millioner i 2014.
Samtlige av de fire ansattaksjonærene fortsetter i selskapet.

Styret i LINK AS består av Trond Dahle (leder), Christian N. Madsen, Geir Odd Målsnes, Svein K. Halleraker, Jan Magnus Meyer, Liv-Kristine Rud (ansattvalgt), Erlend Rudjord (ansattvalgt).  Konstituert administrerende direktør i LINK arkitektur er Rolf Maurseth.

Transaksjonene er underlagt visse vilkår, herunder godkjennelse under den norske konkurranseloven. Transaksjonene forventes å finne sted på eller rundt 15. september 2015.

 

For mer informasjon, kontakt
Christian Nørgaard Madsen, Administrerende direktør i Multiconsult
Tlf. 901 16 697, e-post: christian.norgaard.madsen@multiconsult.no

 

Mer om LINK arkitektur: www.linkarkitektur.com/no. Mer om Multiconsult: www.multiconsult.no