Konsernsjef Grethe Bergly

Multiconsult med sterkt 1. kvartal – beste kvartalsresultat siden børsintroduksjon

Multiconsult leverer et resultat på 117,5 millioner kroner, tilsvarende en EBIT 11,8 prosent, i første kvartal 2020. Dette er det beste kvartalsresultatet siden selskapet ble registrert på Oslo Børs i 2015. Selskapet kan også vise god vekst og rekordhøy ordrereserve ved utgangen av kvartalet.

Kvartalsresultatet er et resultat av solide kundeleveranser og er også påvirket av betydelig reduserte driftskostnader som følge av selskapets forbedringsprogram, nextLEVEL. Programmet ble lansert i november 2019 og skal på sikt gi årlige forbedringer på 150 millioner kroner.

-Vi er på riktig vei, men jeg mener det er mer potensiale. Dette vil vi arbeide hardt for å få ut. Det er viktig å se at målrettet arbeid virker, og jeg vil takke alle våre medarbeidere for deres dedikerte innsats og engasjement for å oppnå disse forbedringene, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Covid-19-situasjonen har resultert i betydelig økt usikkerhet. Multiconsult så langt har sett en relativt beskjeden innvirkning av Covid-19-situsjonen, men selskapet overvåker utviklingen av situasjonen nøye og evaluerer mulige utfall basert på forskjellige scenarier.

– Vi iverksetter forsvarlige og nødvendige tiltak for å sikre våre medarbeidere, vår virksomhet, og våre leveranser slik at våre kunder blir berørt i minst mulig grad. Det er gledelig å se at vi har bedret lønnsomhet, godt salg og rekordhøy ordrereserve ved utgangen av kvartalet. Med en mer usikker markedssituasjon er dette veldig viktig, sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult.

Hovedtall – 1. kvartal 2020

 

 Amounts in TNOK  Q1 2020 Q1 2019
Financial    
Net operating revenues 993 644 944 242
Employee benefit expenses 715 943 680 486
Other operating expenses 109 952 125 422
EBIT 117 464 92 469
EBIT margin 11.8 % 9.8 %
Reported profit for the period 84 120 58 957
Operational    
Other operating expenses ex. IFRS 16 margin 15.3 % 17.4 %
Number of employees 2 984 2 972
Order backlog 3 098 737 2 864 999