– Vi ser store muligheter ved å støtte og utvikle våre kunders miljøbevissthet og målsetninger for et bærekraftig samfunn, sier Guri M. Lindmark i Multiconsult.

Multiconsult først ut

Hovedkontoret til Multiconsult er som første selskap sertifisert etter de nye miljøfyrtårnkriteriene for arkitekter og rådgivere. Samtidig har Multiconsult fastsatt nye og ambisiøse miljømål mot 2020.

Multiconsult har siden 2013 vært miljøfyrtårnsertifisert etter hovedkontormodellen. Dette innebærer at alle Multiconsults kontorer med flere enn fem ansatte er sertifisert i henhold til kriteriene for kontorvirksomheter og maskinentreprenører. Høsten 2017 ble det lansert nye miljøkriterier for rådgivende ingeniører og arkitekter. Og Multiconsult er altså det første av de store rådgivningsselskapene som er sertifisert etter de nye kriteriene.

– Vår nye sertifisering innebærer både at vi må jobbe for å minimere CO2-fotavtrykket i egen virksomhet, og at vi må jobbe sammen med kundene våre for å sette miljømål for prosjekter og konkretisere dette i oppdragene. Vi skal bidra til flere prosjekter med fokus på miljø og bærekraft, sier Guri M. Lindmark som leder bærekraft-satsingen i Multiconsult.

– Det er spesielt hyggelig at det er våre nye Multiconsult-medarbeiderne fra tidligere Hjellnes Consult som har utarbeidet forslag til de nye kriteriene på vegne av Miljøfyrtårn, legger hun til.

Oppdaterte miljømål

Nå lanseres også de nye miljømålene mot 2020. Overordnet skal Multiconsult anerkjennes for bærekraftig rådgivning og prosjektering.

– Vi skal også være i front når det gjelder innovasjon og produktutvikling. Blant annet skal vi fra nå til 2020 ha gjennomført minimum seks betydelige grønne innovasjonsoppdrag, sier Lindmark.

Målene inneholder også krav om at Multiconsult kjøper miljødeklarerte produkter og tjenester, minimerer avfallsmengder og sikrer kildesortering, samt reiser mindre og øker andelen miljøvennlige reiser.

Gjennomsyrer organisasjonen

Et helt grunnleggende mål er at bærekraft skal være sentralt i all intern opplæring.

– Det skal være et tema i alle våre opplæringsprogrammer, og alle medarbeidere skal gjennom utviklingsprogrammet «Grønt i oppdrag» få god kjennskap til relevante miljøklassifiseringssystemer, og vite hva det betyr for eget fag og egen rolle, framholder Lindmark.

I tillegg til den enkeltes miljøkompetanse skal Multiconsult i 2020 ha et betydelig antall revisorer og prosessledere innen kjente miljøklasssifiserings- og sertifiseringsordninger som eksempelvis BREEAM og CEEQUAL.

– Multiconsult har siden 2016 arbeidet med «Grønt i oppdrag». Utviklingsprogrammet legger vekt på kompetanseheving innen bærekraftig rådgivning for alle oppdragsmedarbeidere og oppdragsledere. For forretningsområdet Bygg og Eiendom benyttes BREEAM-systematikken for å konkretisere hvilke muligheter det er for hvert fag.

 

Mer informasjon:

Guri M. Lindmark
Leder bærekraft-satsingen i Multiconsult
958 92 490
guri.lindmark@multiconsult.no

Ann-Kristin Ytreberg
Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn
408 57 671
ann-kristin@miljofyrtarn.no

 

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av nærmere 3000 dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll – både nasjonalt og internasjonalt.