Aktivitetssenteret i Å | Foto: Åfjord kommune

Åfjord Aktivitetshus – et kinderegg av et bygg

På Fosenhalvøya utenfor Trondheim ligger Åfjord kommune og nå kan de 4300 innbyggerne glede seg over et helt nytt aktivitetshus med mange tilbud. Multiconsult har vært rådgiver innen byggeteknikk, geoteknikk og miljø.

15. desember 2022
Marianne Fon

Fritidsklubb, svømmehall, kulturskole, bibliotek, restaurant, kino, kunstverksted, frivillighetssentral og en stor sal til allsidig bruk samt parkeringskjeller. Dette er hva det tre etasjer bygget inneholder. Det hele startet med planer om en svømmehall, men det nye aktivitetshuset er nå på hele 7300 kvadratmeter og inneholder mye mer enn svømmehallen. Huset er delt inn i ulike «bokser» for å unngå ett stort og dominerende bygg. Her har de ulike delene har forskjellige fasader, materialer, farger og takhøyde. Bassengene er utført som helsveiste stålbasseng med elementer fra tysk leverandør.

Multiconsult sitt bidrag har vært byggeteknikk, geoteknikk og miljø, med hoveddel innen byggeteknikk.

– Det mest spesielle med Multiconsult sin leveranse til byggeteknikk er at det er levert en 3D-armeringsmodell. Det vil si ingen armeringstegninger på papir, sier oppdragsansvarlig i Multiconsult, Knut Sigurd Pedersen. I tillegg er det benyttet etterspente, plass-støpte dekker.

Den samlede byggekostnaden for Å aktivitetshus er på ca. 250 millioner kroner. Byggingen startet i februar 2020 og stod ferdig sommeren 2022.

Les mer om prosjektet: https://www.bygg.no/a-aktivitetshus-i-afjord/1507854!/