Æresmedlem i NGF

Arne Schram Simonsen, senior rådgiver på geoteknikk i Oslo, ble forrige fredag utnevnt æresmedlem i Norsk Geoteknisk Forening (NGF).

5. desember 2018

Bakgrunnen er Simonsens arbeid tilknyttet peler, samt internasjonalt arbeid knyttet til standardisering innenfor grunn- og fundamenteringsarbeid.

– Det står stor respekt av så stort og tydelig engasjement og stamnia for peler og geoteknikk gjennom mange år. Det er svært få som får æresmedlemskap i NGF, og vi er selvfølgelig utrolig stolte av å ha Arnes kunnskap og erfaring her hos oss, sier Ole Aabel Tryggestad, seksjonsleder for geoteknikk.

Arne har vært sterkt engasjert i den norske pelekomité helt fra 70-tallet og frem til 2015. Han har også vært formann i brorparten og tatt et stort ansvar for kunnskapsformidling til foreningens medlemmer. Peleveiledningen har blitt et sentralt dokument i bransjen og vært revidert fem ganger i takt med ny kunnskap, løsninger, metoder og erfaringer.

Står bak Peleveiledningens status

Revisjonsarbeid er dugnadsarbeid og krever mange lange kveldsøkter for å komme i mål. Det er liten tvil om at Peleveiledningen ikke hadde hatt sin status uten Simonsens store og tydelige engasjement for peler både i prosjektering og utførelse.  Den dag i dag er vedkommende fortsatt en mentor for pelekomiteen, og ikke minst et viktig kontaktledd ut mot øvrige standardiseringskomitéer både nasjonalt og internasjonalt.

Arne har vært og er en flittig bidragsyter på NGF-kurs, som medlem i kurskomite, foredragsholder og ikke minst ivrig spørsmålsstiller i plenum. Dette er til stor inspirasjon for den kommende geoteknikergenerasjon.

Stort bransjeengasjement

Av andre nasjonale engasjement nevnes aktiv deltagelse i BegrensSkade-prosjektet, spesielt med fokus på boreteknikk, og deltagelse i komité for revisjon av NS3420. I tillegg har Arne vært engasjert i NGF både som styremedlem, formann og medlem av Rådgivende utvalg i perioden 1987-2009.

Arne har vært en viktig norsk representant for utarbeidelse av Eurokoder for prosjektering og utførelse av geotekniske arbeider siden 1993 og er i dag medlem av referansegruppe for revisjon av Eurokode 7, med hovedansvar kapittel 7 Peler. Rådgivende utvalg og styret mener Simonsens bidrag i bransjen kvalifiserer som overordentlige fortjenester av foreningens virksomhet.