Aasta Hansteen Foto og copyright: Statoil offshore olje og gass

Aasta Hansteen | Illustrasjon: Statoil

Aasta Hansteen sprenger grenser

Aasta Hansteen-feltet bygges nå ut med den første spar-plattformen på norsk sokkel. Multiconsult utfører detaljprosjektering av fundamentene som ligger 1300 meter under vann.

9. september 2014

Aasta Hansteen er et av de største og mest komplekse industriprosjektene i Europa. Feltet ligger 320 km. offshore utenfor Bodø, hvor Statoil er operatør. Feltet blir nå utbygd med en Spar-plattform. Dette blir den første på norsk sokkel og er en flytende installasjon med prosesseringsanlegg som behandler gassen som hentes opp fra sjøbunnen.

– Multiconsult er engasjert til å utføre detaljprosjektering av fundamentene til de undersjøiske strukturene som Aker Solutions leverer til utbyggingen. På Aasta Hansteen-feltet består disse av sugeankerfundament og såkalte mudmat-fundament. Dette er et stort og spennende pionerprosjekt vi er stolte av å være med på, sier Steffen Giese, oppdragsleder i Multiconsult.

1300 meters vanndyp i røffe værforhold

Første installasjon til havs startet i sommer, med legging av en fiberoptisk kabel og stein på havbunnen for rørledningen. Prosjektet er i rute til produksjonsoppstart tredje kvartal 2017. Det er mange utfordringer med utvidelsen av Aasta Hansteen-feltet, noe som har medført utviklingen av en helt ny dypvannsstandard.

– Ved Aasta Hansteen-feltet er det store vanndyp opp til 1300 meter. Det gjør at undersjøisk produksjonsutstyr på sjøbunn er nødvendig for å kunne hente ut feltets gassressurser. Det er også røffe værforhold og lang avstand fra eksisterende infrastruktur, som gjør prosjektet unikt i verden, sier Giese.

Fra FEED- til detaljprosjekteringsfase

Multiconsult har vært med fra FEED (Front End Engineering Design)-fasen og videre i detaljprosjekteringsfasen for alle de undersjøiske strukturene planlagt ved feltet.

– De undersjøiske strukturene inkluderer to 4-slots templatestrukturer og én 1-slot templatestruktur, i tillegg til andre mindre strukturer. Totalt omfatter vårt oppdrag prosjektering av tre sugeankerfundamenter og to mudmat-fundamenter, forklarer Giese.

Sugeankerfundamentene har en diameter på 7,5 meter og varierende lengde fra 16 til 20 meter. Sugeankrene installeres med egenvekt og påført undertrykk. De er dimensjonert for oppkoblingslaster og laster på grunn av seismisk påkjenning.