Multiconsults Knut Aaneland (til venstre) ble tildelt prisen av administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF og utviklingssjef Ari Soilammi i RIF.

Aaneland er Årets ildsjel

Tirsdag 23. oktober ble Knut Aaneland kåret til Årets ildsjel 2018 i av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Begrunnelsen er blant annet hans innsats for sikkerhet i bransjen.

24. oktober 2018

I juryens begrunnelse heter det:

«Årets Ildsjel gis til en person i RIF-miljøet som har bidratt ekstraordinært til å synliggjøre verdien av rådgivende ingeniørers kompetanse og øke interessen for rådgiverbransjen.»

Seniorrådgiver Knut Aaneland i Multiconsult er leder for RIFs ekspertgruppe for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø, SHA. Denne gruppa er en av RIFs mest aktive og produktive ekspertgrupper.

Viktig kunnskapsoverføring

– Under hans ledelse har gruppa blant annet utarbeidet en nyskapende veileder for ivaretagelse av SHA i prosjekteringen. Veilederen har fått god anerkjennelse i hele byggenæringen og blir nå brukt som grunnlagsdokument for store offentlige anskaffelser. Knut har bred kompetanse fra HMS og bransjearbeid i olje- og gassnæringen og har brakt med seg denne erfaringen inn i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE), blant annet gjennom hans sentrale rolle som RIFs styrerepresentant i Samarbeid for Sikkerhet i BAE-næringen, står det videre i juryens begrunnelse.

– Jeg må skynde meg å sende den største delen av oppmerksomheten videre til de superflinke kollegene jeg har hatt med meg fra de største rådgiverne – fra selskapene mange av dere representerer. I tillegg vil jeg fremheve den gode, åpne og jevnlige kommunikasjonen vi har fått med de store entreprenørene, sa Aaneland i sin takketale.

Kan lære mye av offshore

Prisen ble delt ut på RIFs høstkonferanse. Fra programmet hadde Aaneland merket seg flere kjente utfordringer fra offshoreindustrien, hvor han har arbeidet i snart 35 år, og nevnte norsk konkurransekraft, nye samarbeids- og gjennomføringsmodeller, totalkontrakter og oppdelte kontrakter, samt halvering av konfliktnivå som eksempler.

– Som mange vet har vi etablert et nytt «Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg» etter mønster fra offshore – en tre-parts samarbeidsmodell. Her skal vi diskutere oss frem til gode løsninger, metodikk og verktøy og ikke minst utvikle tillit og samarbeid partene imellom. I styret sitter foruten RIF, byggherresiden, entreprenørene, de ansatte og myndighetene. Alle er best på noe, men ingen er best på alt, sa Aaneland.

Prisvinneren poengterte ellers at HMS og SHA er viktig, men at det er også andre tema som er sentrale:

  • Tillit og samarbeid i næringen
  • Anvendt digitalisering. Beste praksis – offshore har kommet langt her
  • Industrialisering og bruk av leverandørkjeder
  • Partnering og bruk av rammeavtaler
  • Rammebetingelser for entreprisestrukturer
  • Kontraktsfilosofier og insentiver
  • Kontraktsoppbygging med oversiktlige beskrivelser av risikoelementene
  • Kostnadseffektivisering

Aaneland avsluttet med å henvise til samarbeidsmodellen KonKraft (Konkurransekraft på norsk sokkel) som en mulig modell også for BA-næringen. KonKraft har siden 2001 bidratt vesentlig til samarbeid og tillit og dessuten belyst og anvist mange strategiske veivalg for offshorenæringen.