Ny skatepark og flunkende nytt parkanlegg i Gjøvik

Multiconsult har prosjektert parkanlegg og skatepark for Jernbaneparken i Gjøvik sentrum. Det flotte anlegget sto ferdig i september.

19. september 2018

I 2014 ble deler av Jernbaneparken på Gjøvik opparbeidet, som del av en opprusting og ombygging av skysstasjonsområdet. Opprustningen inkluderte blant annet en scene og nytt skate- og aktivitetsanlegg, designet av Multiconsult.

Enkelt og robust uttrykk

Nå er parkens søndre del, mot sentrum, rehabilitert. Ny park inneholder grøntanlegg med staudefelt, møteplasser, lekeareal for barn, lekeløype, sykkelparkering, opparbeidede gangstier, skateanlegg og uteserveringsområde for ny kioskpaviljong.

– Vi har vært opptatt av å skape et enkelt og robust uttrykk. Hele parkanlegget inneholder flere større delelementer med markerte former fra opparbeidelsen i 2014. Med det nye skateanlegget har det vært viktig å binde sammen de ulike delene ved hjelp av enhetlige, enkle former og helhetlig materialbruk, sier Hanne Tangen, avdelingsleder landskap i Multiconsult.

Tilgjengelighet for alle

Det er brukt sirkelformede elementer av ulik størrelse og med forskjellig innhold, blant annet lek og beplantning. Sirklene er plassert slik at de ivaretar naturlige ganglinjer gjennom parken. Styrking av parkens gangakser har vært en viktig føring for løsningen, særlig kommunikasjonslinjene mellom skysstasjonen og Rådhusplassen i Gjøvik sentrum. Utformingen ivaretar tilgjengelighet for alle.

Multiconsult har bistått i alle faser av oppdraget, fra skisseprosjekt til byggeoppfølging med fagene landskapsarkitektur, RIB, RIVA og RIE. Landskapsarkitektur har stått for Multiconsults oppdragsledelse.