Svein-Bjorberg - Multiconsult-1390x576px

Svein Bjørberg

Svein Bjørberg tildelt NBEFs ærespris for 2015

Svein Bjørberg, Multiconsult, ble mandag 26. oktober tildelt Norges bygg- og eiendomsforenings ærespris for 2015. Prisen ble blant annet tildelt for hans over 40 års lange bidrag til utviklingen av faget eiendomsledelse i Norge, Norden og internasjonalt.

28. oktober 2015

Norges bygg- og eiendomsforenings (NBEFs) hederspris er en æresbevisning for betydningsfull innsats for å oppfylle NBEFs strategier og formål. Den kan være en påskjønnelse for arbeid som er avsluttet, eller den kan tjene som oppmuntring til fortsatt virksomhet innenfor samme område.

I år falt altså juryens valg på Svein Bjørberg og det er mange som allerede har kommentert at dette var en svært fortjent vinner. Bjørberg har vært ansatt i Multiconsult i mer enn 40 år og har vært en sentral og profilert aktør i bransjen over flere tiår.

Juryens begrunnelse:

Svein har gjennom mer enn 40 års yrkespraksis bidradd til utvikling av faget eiendomsledelse i Norge, Norden og internasjonalt. Han har gjennom sin utstrakte FoU-innsats, praktiske erfaring, store evne til å strukturer kunnskap og humørfylte pedagogiske evne bidratt til:

  • Økt kunnskap om den samfunnsmessige betydningen av vårt bygde miljø, og hvordan dette kan planlegges og forvaltes på en brukerfokusert, verdiskapende og bærekraftig måte – som bla. er nedfelt i hans bidrag til St meld. «Gode bygg for et bedre samfunn».
  • Fokus på tidligfaseplanlegging og » Byggekostnadsprogrammet og OSCAR.
  • Utvikling av metodikk og nasjonale/nordiske standarder innen tilstandsvurderinger, LCC og bærekraftig vedlikehold og oppgradering av eksisterende byggverk.
  • Omfattende formidling og kunnskapsdeling ved sitt sterke engasjement i utvikling av studieprogrammer og undervisning ved nasjonale og europeiske utdanningsinstitusjoner.