Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving

Internasjonal satsning

Multiconsult etablerer seg i Polen

LES MER
Multiconsult styrker sin internasjonale satsning og etablerer datterselskap i Polen. Selskapet vil i første omgang bestå av 80 svært dyktige rådgivere med spesiell kompetanse innen markedsområdene samferdsel og olje & gass. Etableringen er et nytt grep i muliggjøringen av Multiconsults ambisiøse strategi frem mot 2017.

Christine Wendelborg

Satsning på vei

Prosjekterer fylkesvei 109

LES MER
Statens vegvesen har tildelt Multiconsult oppdraget med å planlegge og prosjektere ny fv. 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Prosjektet vil ha stor betydning for infrastrukturen mellom de to Østfold-byene og er Statens vegvesens største prosjekteringsoppdrag så langt i 2014.

Muliggjøring

Gigantprosjekt offshore i Vest-Afrika

LES MER
Multiconsult skal prosjektere subseafundamentene for Kaombo-prosjektet offshore i Angola.

TOTAL/Moho

Grensesprenger

Aasta Hansteen sprenger grenser

LES MER
Aasta Hansteen-feltet bygges nå ut med den første spar-plattformen på norsk sokkel. Multiconsult utfører detaljprosjektering av fundamentene som ligger 1300 meter under vann.

Illustrasjon ved Statoil

Luftig suksess

Raggovidda vindkraftverk åpnet

LES MER
Torsdag 25. september ble Raggovidda vindkraftverk i Berlevåg kommune offisielt åpnet. Multiconsult har vært involvert under hele prosjektet, fra forprosjekt og frem til overlevering.

Foto | Bjarne Riesto