Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving

Multiconsult ASA på Oslo Børs

Vellykket børsnotering for Multiconsult

LES MER
Multiconsult har passert en ny, viktig milepæl i selskapets utvikling da selskapet 22. mai ble notert på Oslo Børs.

Gjensidig MUST

Multiconsult mest attraktiv – for tredje år på rad

LES MER
Universums årlige undersøkelse blant teknologistudenter viser at Multiconsult befester posisjonen som bransjens mest attraktive arbeidsgiver. For tredje året på rad rangeres selskapet på topp blant rådgivingsselskapene og topp fire totalt når de blir bedt om å vurdere sin drømmearbeidsgiver.

Årsregnskap 2014

Stabil og lønnsom vekst i Multiconsult

LES MER
Multiconsult økte omsetningen med 10,9 prosent i 2014, blant annet som følge av store offentlige samferdselsprosjekter og oppgraderingsbehov i kraftsektoren. Sikring av større kontraktsinngåelser gjennom året bidro til rekordhøy ordrereserve ved inngangen til 2015.

Foto: Christine Wendelborg

Strålende fremtid

Trippel volumvekst for solceller i Norge

LES MER
2014 var et vendepunkt for solceller i Norge, med tre ganger volumet fra 2013. Veksten skyldes at flere solcelleanlegg er tilkoblet nett, som følge av økte miljøambisjoner for signalbygg og lavere kostnader for solceller.

Muliggjøring

Skal modernisere Østfoldbanen

LES MER
Modernisering av Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen og et av de største jernbaneutbyggingsprosjektene i Norge. Multiconsult og Cowi begynner nå planleggingen av ny InterCity-strekning for Jernbaneverket.