Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving

Gjennombrudd

Ny tunnel på Ofotbanen

LES MER
Multiconsult har bistått Bane NOR med driving av en ny 840 meter lang tunnel på Ofotbanen. Tunnelen er del av prosjektet nye Djupvik krysningsspor.

Inspeksjon etter gjennomslag | Foto: Fremover v/ Terje Næsje

Benyttet nøkkelkompetanse fra hele konsernet

Samarbeid ga seier på Sluppen

LES MER
13 team konkurrerte i anbudskonkurranse om mulighetsstudie for byutvikling på Sluppen i Trondheim. Multiconsult og LINK ble valgt ut som én av tre vinnere.

Et slagkraftig miljø på Nord-Vestlandet

Multiconsult styrker Ålesund-kontoret

LES MER
Multiconsult overtar alle medarbeidere ved Rambølls kontor i Ålesund fra 1. mars 2017. Rambøll har besluttet å avvikle sitt kontor i Ålesund fra samme tidspunkt.

Foto: Jarand Løkeland

Kunnskapsløft

Multiconsult har noe å fortelle deg - Lanserer webinar-serie

LES MER
24. mars lanseres en helt ny webinar-serie som tar for seg en rekke energirelaterte temaer. Deltakelse er gratis, og er åpent for alle som ønsker å lære om fornybar energi.

Utvider i Østfold

Multiconsult-gruppen styrkes med overtagelsen av ProsjektForum AS

LES MER
Multiconsult ASA overtar ProsjektForum AS i Sarpsborg og posisjonerer seg dermed innen nye tjenester tilknyttet spesialrådgivning.