Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving

Tre foredrag på internasjonal betongkonferanse

Multiconsult på fib Symposium 2017

LES MER
Morten Engen, Reignard Tan og Erlend Eithun Aasheim deltok på fib Symposium 11. – 14. juni 2017 i Maastricht, Nederland. Alle hadde presentasjoner av publiserte artikler som de hadde forberedt i forbindelse med konferansen.

Spisset teamsammensetning ga seier

Multiconsult fikk fem av seks rammeavtaler på Ferjefri E39

LES MER
Multiconsult skal levere konsulenttjenester innen risikoanalyser, RAMS, sikringsanalyser, ROS-analyser og CDF, brann- og eksplosjonsberegninger til Ferjefri E39.

Statens Vegvesen

Universum 2017

Multiconsult igjen kåret til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere

LES MER
Multiconsult er rangert som nummer tre i Universums kåring over Norges mest attraktive arbeidsgivere blant ingeniørstudenter ved norske universiteter og høyskoler.

Attraktivt med borebåt

På langtur for å utføre grunnundersøkelser

LES MER
Grunnboringsbåten Borebas ble fraktet om lag 1 500 km for å utføre grunnundersøkelser ved Sundvollen i Tyrifjorden. Det er ikke første gang Borebas er på langtur, men båten har aldri tidligere blitt fraktet på lasteplan til innlandet.

Anerkjennelse av vårt fagmiljø

Multiconsult skal utrede konsekvenser av stort vannkraftverk i Myanmar

LES MER
Multiconsult har vunnet en internasjonal anbudskonkurranse for å utrede de miljømessige og sosiale konsekvensene av et planlagt vannkraftverk. Oppdraget er tildelt av SN Power og omfatter vannkraftprosjektet Middle Yeywa i Myanmar.

Jørn Stave, Multiconsult