Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving

Deler vår arktiske ekspertise

Multiconsult skal utforme arktisk kompetansekatalog

LES MER
Multiconsult er tildelt en kontrakt med Norwegian Energy Partners (NORWEP), for utviklingen av en arktisk kompetansekatalog.

Fokus på bærekraft og miljø

Bergen har fått sitt første BREEAM Excellent-bygg

LES MER
Multiconsults lokaler i Nesttunbrekka 99 har nå fått sertifikatet på at bygget har oppnådd excellent, etter miljøstandarden BREEAM NOR. Dette gjør det til Bergens mest miljøvennlige kontorbygg.

Foto: Pål Hoff

Styrker byggenæringens renommé

Professor Svein Bjørberg tildeles BAE-rådets Byggenæringens hederspris 2016

LES MER
Svein Bjørberg i Multiconsult ble tildelt Byggenæringens hederspris for 2016. Hedersprisen deles ut av BAE-rådet, til kandidater som har gjort en stor innsats for å styrke BAE-næringens renommé.

Hvordan sikre god samhandling i bygg- og anleggsprosjekter? Kan vi lære fra andre næringer?

Frokostseminar

LES MER
Hvordan sikre god samhandling i bygg- og anleggsprosjekter? Kan vi lære fra andre næringer?

Solid kunnskap og kapasitet innen samferdselssektoren

Multiconsult vinner flere rammeavtaler for Statens vegvesen

LES MER
Statens vegvesen har gjennomført flere konkurranser for inngåelse av rammeavtaler for anskaffelse av planleggings- og prosjekteringstjenester. Multiconsult har vunnet tre store på kort tid.

Foto: Jo Michael

Gjennombrudd

Ny tunnel på Ofotbanen

LES MER
Multiconsult har bistått Bane NOR med driving av en ny 840 meter lang tunnel på Ofotbanen. Tunnelen er del av prosjektet nye Djupvik krysningsspor.

Inspeksjon etter gjennomslag | Foto: Fremover v/ Terje Næsje