Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving

Muliggjør et av Norges største samferdselsprosjekter i nyere tid

Multiconsult prosjekterer Fornebubanen

LES MER
Multiconsult og Cowi har inngått en Joint Venture-avtale for prosjektering av Fornebubanen. Fornebubanen er et av Norges største og mest utfordrende samferdselsprosjektene i nyere tid, og vil ha stor betydning for den videre utviklingen av hovedstaden. Partene signerte kontrakten 12. september 2017.

Illustrasjon : Fornebubanen

Fra sikkerhet for noen til trygghet for alle

Oslo Urban Arena breakout session

LES MER
Fra sikkerhet for noen til trygghet for alle.

Sommerprogram som ligger nær hverdagen til våre medarbeidere

Studenter undersøkte potensialet for vannkraftverk i Tanzania

LES MER
Hver sommer siden 2011 har Multiconsult arrangert sommerprogrammet Must Fornybar Energi Vannkraft, et program som gir studenter en anledning til å teste sin kompetanse i et reelt vannkraft prosjekt for en av Multiconsults kunder.

Fergefri E39

Statens vegvesen anbefaler flytebru over Bjørnafjorden

LES MER
Statens vegvesen har fullført konseptfasen for E39 Stord-Os. I en innstilling til styringsgruppen for Fergefri E39 anbefales det å gå videre i arbeidet med flytebru over Bjørnafjorden. Av de to konseptene som det skal satses videre på har Multiconsult hatt ansvar for det ene.

Statens vegvesen

Kampflybasen på Ørlandet

Forsvarsbygg ferdigstiller sentrale prosjekter på kampflybasen på Ørlandet flystasjon

LES MER
Forsvarsbygg har markert sluttfasen i byggingen av vedlikeholdsbygget og flere andre prosjekter som danner F35-området på Ørland flystasjon. Multiconsult har i samarbeid med LPO arkitekter og Asplan Viak hatt totalansvaret for prosjektering av anleggene.