Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving

Nytt stort sykehusoppdrag

Prosjekterer nye Tønsberg sykehus

LES MER
Sykehuset Vestfold har tildelt CURA-gruppen oppdraget med å prosjektere nye Tønsberg sykehus. Kontraktsverdi inklusive opsjoner er estimert til 150-200 millioner kroner.

Fortsetter å vokse

Multiconsult etablerer seg i Sandnessjøen

LES MER
Multiconsult etablerer kontor i Sandnessjøen fra 1. august 2016. Selskapet overtar fire medarbeidere fra Aker Solutions, som vil danne kjernen i nyetableringen.

Forbedrer byggereglene

TEK 17: Forenkler og innoverer bolig- og byggesektoren

LES MER
Multiconsult har presentert syv av 12 nye utredninger til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), i arbeidet med TEK17.

Kompetanse på luftforurensning

Helsefremmende grenseverdier fra myndighetene brytes

LES MER
Hvert år overskrides grenseverdiene myndighetene har satt for lokal luftforurensning i de store byene. Multiconsult øker derfor sin kompetanse på området.

Vant Archmarathon Awards 2016

Prisdryss for Nye Våler kirke

LES MER
Nye Våler kirke i Solør i Hedmark, som ble kåret til Årets bygg 2015, vant nok en prestisjetung pris under Archmarathon Awards 2016 i Milano i mai.

Foto: Rasmus Norlander - Zürich