Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving

Styrker selskapet

Hjellnes Consult og Johs Holt har signert SPA med Multiconsult-konsernet

LES MER

Foto f.v. Jan Helge Golmen (CFO Hjellnes Consult AS), Øyvind Holtedahl (Konserndirektør Marked, Strategi & Innovasjon Multiconsult ASA) og Terje Valebjørg (Styreleder i Hjellnes Holding AS)

Befester vår solide kompetanse på bane

Multiconsult inngår ny rammeavtale med Bane NOR SF

LES MER
Rammeavtalen omfatter utredning, offentlige planer og tekniske hovedplaner. Avtalen har en varighet på fire år og avløser dagens rammeavtale med samme tittel.

Vant konkurranse med ungt team

Urbant fokus - nøkkel til suksess

LES MER
Multiconsults forslag «Årringene» er valgt som vinner av idékonkurransen for Arneageren. Stavanger kommune står bak konkurransen, hvor målet er å ruste opp et av Stavangers mest besøkte byrom.

Multiconsult

Anerkjennelse av vårt fagmiljø

Multiconsult skal utrede konsekvenser av stort vannkraftverk i Myanmar

LES MER
Multiconsult har vunnet en internasjonal anbudskonkurranse for å utrede de miljømessige og sosiale konsekvensene av et planlagt vannkraftverk. Oppdraget er tildelt av SN Power og omfatter vannkraftprosjektet Middle Yeywa i Myanmar.

Jørn Stave, Multiconsult

Spisset teamsammensetning ga seier

Multiconsult fikk fem av seks rammeavtaler på Ferjefri E39

LES MER
Multiconsult skal levere konsulenttjenester innen risikoanalyser, RAMS, sikringsanalyser, ROS-analyser og CDF, brann- og eksplosjonsberegninger til Ferjefri E39.

Statens Vegvesen

Tre foredrag på internasjonal betongkonferanse

Multiconsult på fib Symposium 2017

LES MER
Morten Engen, Reignard Tan og Erlend Eithun Aasheim deltok på fib Symposium 11. – 14. juni 2017 i Maastricht, Nederland. Alle hadde presentasjoner av publiserte artikler som de hadde forberedt i forbindelse med konferansen.

Attraktivt med borebåt

På langtur for å utføre grunnundersøkelser

LES MER
Grunnboringsbåten Borebas ble fraktet om lag 1 500 km for å utføre grunnundersøkelser ved Sundvollen i Tyrifjorden. Det er ikke første gang Borebas er på langtur, men båten har aldri tidligere blitt fraktet på lasteplan til innlandet.