Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving

Muliggjør et av Norges største samferdselsprosjekter i nyere tid

Multiconsult prosjekterer Fornebubanen

LES MER
Multiconsult og Cowi har inngått en Joint Venture-avtale for prosjektering av Fornebubanen. Fornebubanen er et av Norges største og mest utfordrende samferdselsprosjektene i nyere tid, og vil ha stor betydning for den videre utviklingen av hovedstaden. Partene signerte kontrakten 12. september 2017.

Illustrasjon : Fornebubanen

Oslo Urban Arena

Suksess for #SafeCity

LES MER
Godt utformede byer kan skape en trygghet som er helt sentralt i dagens bærekraftige byutvikling. Det er budskapet i #SafeCity, en del av urbanismesatsingen som ble lansert under årets Oslo Urban Arena.

Sommerprogram som ligger nær hverdagen til våre medarbeidere

Studenter undersøkte potensialet for vannkraftverk i Tanzania

LES MER
Hver sommer siden 2011 har Multiconsult arrangert sommerprogrammet Must Fornybar Energi Vannkraft, et program som gir studenter en anledning til å teste sin kompetanse i et reelt vannkraft prosjekt for en av Multiconsults kunder.

1 + 1 = 3

Rigget for å ta nye markedsandeler

LES MER
Multiconsult ASA har formelt fullført oppkjøpet av Hjellnes Consult AS og Johs Holt AS. Selskapene fortsetter inntil videre som selvstendige datterselskap i Multiconsult-gruppen.