DNB-Filialer

Kontor- og handelsbygg

17-12-2015

Wilberg Atrium

Kontor- og handelsbygg

Statoil Opplæringssenter

Full rehabilitering av Statoil sitt opplæringssenter i Bergen

Fasade utsnitt | Foto: LINK arkitekter AS
Brannstasjonene i Trondheim

Trøndelag brann og redningstjeneste interkommunale selskap (TBRT IKS)

Bygg og eiendom, LINK, brannstasjon, nybygg, multiconsult, trondheim
Meierikvartalet CHXT

Totalentreprise

Løvåsen Sykehjem

Bergen kommune har oppført et sykehjem i Fyllingsdalen på tidligere Løvås gård. Sykehjemmet er bygget i 5 etasjer.

Løvåsen sykehjem | Foto: Og Arkitekter AS
Statoil- IB Senteret

IB Senteret er Statoil sitt kundesenter ved hovedkontoret på Forus, Stavanger.

Statoil Forus Øst| Foto: Multiconsult
Statoil Forus Øst

Ombygging og tilbygg av IB-senteret

Kleppetunet II

Nytt sykehjem

sykehjem, bygg og eiendom, multiconsult
Ullern Panorama

Stabilitetsvurdering og sikring av stor byggegrop i berg