Indre Øyrane

Områderegulering

09-06-2017

Langelandskogen

Mulighetsstudie

Nytt Regjeringskvartal

Reguleringsplan og konsekvensutredning

03-05-2017

Orkla City

Drammensveien 149, Oslo

24-01-2017

Paléet shoppingsenter

Rehabilitering av fasader

12-01-2017

Oslo politihus

Tilstandsanalyse

09-01-2017

Bygdøy allé 4

Ombygging og standardheving av kontorbygg

04-01-2017

Østensjøveien 16

Kontorbygg

29-11-2016

Forskningsparken Tromsø

Kontorbygg - Byggetrinn 3

14-09-2016

Karmøy Technology Pilot

Aluminiumsanlegg

01-09-2016