Dam Kistefoss

Rehabilitering av dam

05-11-2020

Svanedammen

Revurdering av eksisterende klasse 3 betongdam

04-11-2020

Dam Blådalsvatn og dam Staffivatn

Revurdering og teknisk plan for to steinfyllingsdammer

Dam Mysevatn

Revurdering av eksisterende steinfyllingsdam

Dam Helgedalsvatn

Rehabilitering av fyllingsdam klasse 4

Rehabilitering av dam Storvatn

Rehabilitering av eksisterende fyllingsdam

Rehabilitering Kallvassdammen

Utbedring av eksisterende fyllingsdam

27-08-2018

Fufu vannkraftverk i Malawi

Konsekvensutredning

13-11-2017

Restaurering av Haugdammen

Forprosjekt og underlag for konsesjonspliktvurdering

06-03-2017

Dam Olstappen

Oppgradering

01-12-2016