Multiconsult Samferdsel vei

Alternativ ferjeleier på Stord

Ferjesambandet Stord – Kvinnherad

Kommunedelplan og konsekvensutredning for lokalisering av ferjeleie på Stord for sambandet Stord – Kvinnherad.

Dagens midlertidige plassering av ferjeleiet på Skjersholmane på Stord er ikke hensiktsmessig med tanke på seilingslengde. Oppdraget hadde som mål å utrede fire alternative plasseringer etter Statens vegvesen håndbok 140, ikke-prissatte konsekvenser. Videre ble det utarbeidet kommunedelplan for ferjeleiene med tilførselsveger til E 39.

Løsning av oppdraget

  • Utarbeiding av konkrete løsninger for fire alternative ferjeleier med tilførselsveg og påkobling (to-planskryss) på E 39.
  • Konsekvensutredning innenfor ikke-prissatte konsekvenser for alternativene.
  • Oppsummering og sammenstilling av alle deltema (inkludert prissatte konsekvenser)
  • Utarbeidelse av kdp for alle alternativene.

Våre tjenester

  • Vegplanlegging
  • Konsekvensutredning for deltema innenfor ikke-prissatte konsekvenser
  • Utarbeidelse av kommunedelplan for alternativene.