Infrastruktur og samferdsel, Ortuvatnet, Øyaparken, Elveåpning,Bergen, Multiconsult

1/3

Oversikt over Ortuvatnet med Øyparken | 3D-ilustrasjon: Multiconsult

Infrastruktur og samferdsel, Ortuvatnet, Øyaparken, Elveåpning,Bergen, Multiconsult

2/3

Oversikt over opparbeidede øyer i Ortuvatnet | 3D-illustrasjon: Multiconsult

Infrastruktur og samferdsel, Ortuvatnet, Øyaparken, Elveåpning,Bergen, Multiconsult

3/3

Detalj av elvekanal ut fra Ortuvatnet | 3D-illustrasjon: Multiconsult

Elveåpning fra Ortuvatnet

Rapport om gjenåpning av gammelt elveløp

Rapporten ble utarbeidet av Multiconsult for Bergen kommune ved Grønn etat. Hensikten er å vise hvordan det er mulig å gjenåpne en viktig del av Sælenvassdraget i Fyllingsdalen.

Arbeidet har ført frem til to gode gjennomførbare løsninger, som begge vil tilføre Fyllingsdalen store verdier og kvaliteter. I tillegg til å vise den tekniske gjennomførbarheten, synliggjør rapporten også investeringsbehovet i prosjektet.

Rapportens hovedfunksjon er å fungere som en informasjonskilde for interessenter i prosjektet, slik at de kan sette seg inn i muligheter, løsninger, gevinster og investeringsbehov.

Løsningene er 3D modellert, og vist i modell, perspektiver og video. I tillegg viser rapporten planer, snitt, alternative løsninger og økonomiske beregninger. Helhetlig gir rapporten et godt og grundig beslutningsgrunnlag for dem som må ta stilling til gjennomføring av prosjektet.

Løsning av oppdraget

I et nært samspill med oppdragsgiver, som hadde klare krav til hva de ønsket seg. Førte en grundig kreativ fase frem til varierte strategier og løsninger. 3D modellering ble sentralt i arbeidet med å finne gjennomførbare.

Løsningene ble prosjektert med en tidligfasedetaljering, slik var det mulig å sette opp grundige kostnadsberegninger og gjøre de nødvendige vurderingene hvor resultatet ble en velfundert rapport.

Planer, snitt og modellering er utarbeidet i AutoCAD Civil 3D, InfraWorks og Lumion.

Rapporten er presentert som trykket brosjyre i liggende A3 format. I tillegg er det laget en tilpasset presentasjon for skjerm. Modellen er gjort tilgjengelig for oppdragsgiver og man kan her bokstavelig talt gjøre en gjennomgang av modellert terreng. For enkelthetsskyld er det også laget en videovisning av modellen, som også kan presenteres på nett og i sosiale media hvis ønskelig.

Våre tjenester

  • 3D modellering
  • 3D visualisering
  • Kostnadsberegning
  • Tidligfase prosjektering
  • Tidligfase beskrivelse