Deichmanske bibliotek | Illustrasjon: Lund Hagem, Atelier Oslo

Deichmanske bibliotek

KIB - Kulturbyggene i Bjørvika

Deichmanske hovedbibliotek skal generere aktivitet i byområdet store deler av døgnet. Biblioteket skal være ledende i utviklingen av det moderne folkebiblioteket. Bygget skal være en viktig kilde til kunnskap og kultur for et bredt publikum. Deichmanske bibliotek skal være en møteplass for opplevelser, meningsbryting og kulturelt mangfold. Biblioteket skal også  styrke Oslo som internasjonal og flerkulturell hovedstad.

Bygget skal styrke Oslo som internasjonal og flerkulturell hovedstad.

Løsning av oppdraget

Oppdraget er nå i detaljprosjekt- fasen. Det er lagt stor vekt på arkitektoniske grep og geometrisk utforming av bygget. Samspillet mellom kunde, brukergrupper, arkitekter og ingeniører har vært avgjørende for å komme frem til et optimalt konsept som ivaretar strenge miljø og energikrav.

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er benyttet for tverrfaglig utvikling, kontroll og visualisering av løsninger.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Opsjon – oppfølging på byggeplass