1/3

Mount Coffee Spillwa Foto: Anders Tørklep

2/3

Dam Sarvsfoss under bygging, sett nedstrøms. Foto: Multiconsult

3/3

Kpong gates| Foto: Norplan

Vannkraft

Multiconsult har Norges største og ledende miljø innenfor rådgivning og prosjektering av vannkraft både i Norge og internasjonalt.

Multiconsult leverer tjenester innen alle fagområder knyttet til vannkraft, og har vært sentral i norsk vannkraftutvikling i mer enn 100 år.

Selskapet er involvert i alle faser i utvikling av vannkraftprosjekter. Kompetansen strekker seg fra planlegging of miljøundersøkelser, til detaljprosjektering og byggeoppfølging.

Multiconsult leverer ingeniørtjenester for vassdragsanlegg innenfor all fagområder og klasser.