Industri - Havbruk | Foto: Per Eide Studio

Fiskeri og havbruk

Multiconsult har kompetanse for de aller fleste fagområder som er nødvendige innen initiering, planlegging og gjennomføring av prosjekter innen fiskeri- og havbruksnæringen. Fra konseptutvikling, gjennom forprosjekt og detaljprosjekt til ferdig godkjent og idriftsatt anlegg. Samt driftsoptimalisering av anlegget, eller deler av anlegget, f.eks. kuldesystemene m.v.

Multiconsult er i en unik posisjon til å støtte våre kunder med rådgivning, prosjektering og prosjektledelse i alle faser av et prosjekt.

Multiconsults solide kompetanse på prosjektering i alle faser av et prosjekt, kombinert med vår industrirådgivningskompetanse, gjør at vi kan tilby én kontakt og et kundegrensesnitt for det aller meste som etterspørres i et prosjekt innen fiskeri og havbruk.

Vi har rådgivere som kan hjelpe våre kunder med å planlegge og å sette de riktige kravene til hvordan virksomheten skal utvikle seg. Vi har fagspesialister som kan omsette dette i de gode løsningene.

Nøkkelreferanser:

 • Bergen Fiskeindustri – Flytting og ombygging av pelagisk anlegg
 • Skretting – Masterplan, tekniske hjelpesystemer
 • Melbu Fiskeindustri – videreforedling av hvitfisk
 • Scanbio Ingredients, Bjugn –  fabrikk for biproduktprosessering
 • Nergård – anlegg for prosessering hvit og pelagisk fisk
 • Lerøy Aurora, Skjervøy – lakseslakteri
 • Arnøylaks, Arnøya – lakseslakteri
 • Grieg Seafood, Alta – lakseslakteri
 • Follalaks Holding, Steigen – lakseslakteri og foredlingsanlegg
 • Sildarvinnslah hf, Island – lakseslakteri
 • Brødrene Karlsen – fiskeforedlingsanlegg m/kaianlegg
 • Tromsø Reker – rekefabrikk
 • Lofoten Viking AS – foredlingsanlegg sild
 • Havbruksstasjonen i Tromsø