Sydvaranger gruver

1/2

Sydvanger gruve

Gruver og bergverk

Multiconsult har kompetanse fra de aller fleste fagområder som er nødvendige innen initiering, planlegging og gjennomføring av prosjekter innen bergverksindustrien. Fra konseptutvikling, gjennom forprosjekt og detaljprosjekt til ferdig driftssatt anlegg.

Multiconsult kombinerer solid bredde- og bransjeerfaring fra norsk industri gjennom 100 år med full bredde på de tekniske fagene på en måte som gjør oss verdifull som støttespiller for bergverksindustri. Våre rådgivere og prosjektingeniører, som typisk har en variert erfaring og kompetansebase fra industrien, utvikler sammen med våre fagspesialister gode og effektive løsninger for våre kunder. Sammen med våre kunder definerer vi krav basert på forretningsmessige, driftsmessige og regulatoriske forhold. Kravene omsettes i god design, som detaljeres, bygges og installeres. Vi er med på å holde den røde tråden gjennom hele prosjektet og deltar i alle faser av prosjektet fra tidligfase studier, søknadsprosesser, prosjektering, bygging og idriftsettelse.

 

Nøkkelreferanser:

 • Sydvaranger Gruve
 • Nisjeprodukt, Mo
 • Dagbrudd, støy, knusing
 • Nussir, lokaliseringsstudie, supplering av geologikompetanse
 • Risiko i fjellhall, Boliden
 • Titania Gruver
 • Store Norske Kullkompani (Oslo, Tromsø)
 • Verdalskalk. KU, mineralressurs (kontakte Sverre Hagen)
 • Bodø. Opprydding etter dagbrudd
 • Avslutningsplan for dagbrudd
 • Norsk Stein – Stavanger kontoret
 • Fana Steinknuseri
 • Xstrata. Fjellhall
 • Kaverne prosjekt i Singapore, prosjektledelse