Konseptillustrasjonen viser en mulig bruløsning over Mjøsa fra sørøst.

Multiconsult rådgiver på E6 Moelv – Roterud og Mjøsbrua

Nye Veier AS har valgt den belgiske entreprenøren BESIX og den italienske entreprenøren Rizzani til konkretiseringsfasen for nye E6 Moelv-Roterud i Innlandet. Multiconsult er rådgiver for entreprenørgruppen, og skal levere prosjekteringstjenester til nye E6 og broen som krysser Mjøsa.

10. juni 2020

E6 Moelv – Roterud inngår i Nye Veiers utbygging av 43 kilometer med firefelts motorvei med 110 km/t fra Moelv til Øyer. Delstrekningen Moelv – Roterud er omtrent elleve kilometer, Den består av ny firefeltsbru over Mjøsa og litt over ni kilometer vei. AF Gruppen er underleverandører og Selberg Arkitekter broarkitekt.

Miljøvennlig og innovativt design

Det foreslåtte brokonseptet består av en overbygning, der en betydelig del av konstruksjonen er laget av tre. Det vil være en betydelig lettere konstruksjon enn vanlig betongkonstruksjon. Dette er et innovativt design og konsept, som kombinerer tre og betong, som aldri har blitt bygget før. Det resulterer i betydelig lavere klimagassutslipp, sammenlignet med en vanlig betongkonstruksjon. Kontrakten har et budsjett på 2,55 milliarder kroner.

Kontrakten for samhandlingsfasen forventes å bli signert innen utgangen av august 2020. Kontrakten for prosjekterings- og byggefasen forventes å bli signert i slutten av 2021.

Konkretiseringsfasen mellom Nye Veier og entreprenørgrupperingen starter opp i juni og avsluttes i løpet av august. Etter avsluttet konkretiseringsfase signeres kontrakten for integrert samhandling. Kontrakten har en budsjettpris på 2,55 mrd. eks mva.