Vann & Miljø

Vann & Miljø

Tilgang til rent vann er en menneskerett og grunnlaget for alt liv, klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Planlegging av fremtidens byer og samfunn stiller derfor store krav til bærekraftige og miljøriktige løsninger.
Pris for beste masteroppgave

Nora Holand fikk pris fra VVS-foreningen for sin masteroppgave i energi og miljø i bygg om…

23-10-2018

Skarpe hjerner i Vann og Avløp

I avdelingen for vann og avløp (VA) i Multiconsult i Oslo arbeider det snart tre rådgivere…

15-10-2018

Ser skredbevegelser fra satellitter

Ny og mer presis metode for å måle bevegelser i terreng har medført at Multiconsult har…

04-10-2018

Nytt Longyearbyen sentrum

Et nytt og spennende oppdrag for opparbeidelsesplan av gågata og torget i Longyearbyen settes nå i…

20-09-2018

Ny skatepark og flunkende nytt parkanlegg i Gjøvik

Multiconsult har prosjektert parkanlegg og skatepark for Jernbaneparken i Gjøvik sentrum. Det flotte anlegget sto ferdig…

19-09-2018

Multiconsult-gruppen på vinnerlaget for nye Hammerfest sykehus

Multconsult er på vinnerlaget i forprosjektet for nye Hammerfest sykehus. Sykehusbygg HF og Finnmarkssykehuset har tildelt…

05-09-2018

Klimagassutslipp, flom, vann og avløp, blågrønne strukturer og forurensning til luft, vann og jord, er noen av temaene hvor våre engasjerte rådgivere bidrar til en bærekraftig utvikling av vårt samfunn. Multiconsult har anerkjent fagkompetanse, praktisk kunnskap og solid tverrfaglig forståelse. Med dette skaper vi helhetlige, kostnadseffektive og miljøriktige løsninger for våre kunder.

Multiconsult utfører tjenester innen alle faser av livsløpet til et prosjekt. Fra utredninger til prosjektering, drift og vedlikehold, til sanering og riving. Multiconsult har over 180 engasjerte rådgivere innen Vann og Miljø, med både nasjonal og internasjonal erfaring.  Vi er stolte av å si at vi kan tilby et av Norges mest komplette fagmiljø innen Vann- og Miljøfag.

Naturmangfoldloven i praksis