1/3

Ormen Lange

2/3

Shtokman

3/3

Lyse LNG

Olje & Gass – Onshore

Multiconsult har omfattende erfaring fra olje-og gassindustrien og har deltatt i onshore og offshore prosjekter siden 1970. Vår kompetanse er utviklet i nært samarbeid med norske og internasjonale olje-og gasselskaper og leverandørindustrien generelt.
Engasjert i stort olje- og gassprosjekt i Singapore

Multiconsult Asia bistår verftsgruppen Sembcorp Marine i en stor kontrakt hvor skytteltankskipet Navion Norvegia skal konverteres…

20-05-2016

Kortreist betong på Svalbard

Prosjektet Kortreist betong er igangsatt for å avklare om det er mulig å benytte lokale forekomster…

11-05-2016

Multiconsult resultat for fjerde kvartal 2015

Oslo, 26. februar 2016 - Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet var 51,2 millioner kroner, på…

26-02-2016

Ny avdelingsdirektør for Industri, Olje og Gass

Christian Nerland er ansatt som ny avdelingsdirektør for Industri, olje og gass i Multiconsult. Han vil…

20-11-2015

Rammeavtaler med Kystverket

Multiconsult ASA er tildelt rammeavtaler med Kystverket for konsulenttjenester tilknyttet geologiske prosjekter og miljøprosjekter ved norske…

17-08-2015

Ny forskning innen kyst, marin og arktisk presentert på POAC

Multiconsult er ett av få prosjekteringsfirma i verden som klarer å omgjøre FoU-resultater innen arktisk teknologi…

17-06-2015

Olje-og gassprosjekter krever spesialisert kompetanse og tverrfaglige tjenester, samt lang erfaring med gjennomføring av høy kompleksitet prosjekter.

Gjennom vår spesialiserte erfaring og kompetanse innenfor landanlegg og terminaler og fra å designe noen av de største strukturene noensinne bygget offshore, har Multiconsult tilegnet seg kunnskap og forståelse i forhold til å håndtere alle faser av et komplekst prosjekt.

Multiconsult tilbyr service gjennom hele verdikjeden, fra tidligfasestudier via FEED (Front End Engineering Design) videre til detaljprosjektering og frem til overlevering av prosjektet.

Fokusområder og tjenester:

  • Onshore terminal og produksjonsanlegg
  • Bygg og konstruksjoner
  • Havne- og marine konstruksjoner som for eksempel tørrdokker, pirer og kaier
  • Underjordiske lager
  • Landbaserte rørledninger og landfall
  • Elektriske nettstasjoner

Rådgivning og andre tjenester som for eksempel:

  • Tredjeparts verifikasjon i forhold til NORSOK krav
  • Geotekniske undersøkelser på land og på grunt vann
  • Vinter og ising modellering