2/4

Gullfaks oljeplattform

3/4

Foto: Jo Michael

4/4

Sakhalin 2

Olje & Gass – Offshore

Multiconsult har omfattende erfaring fra olje-og gassindustrien og har deltatt i onshore og offshore-prosjekter siden 1970.
Multiconsult engasjert i norsk-russisk forskningssamarbeid

Et internship hos Multiconsult innen kyst-, marin- og arktisk teknologi motiverte den russiske studenten Guzel Shamsutdinova…

25-08-2014

Møt Multiconsult på ONS

På årets ONS i Stavanger vil Multiconsult spesielt vise fram selskapets kompetanse på Kyst, Marine og…

19-08-2014

Akustikk, støy og vibrasjoner innenfor olje- og gassfeltet

Multiconsult har mer enn 40 års erfaring innen kompetanseområdet akustikk, og har i dag Norges største…

15-08-2014

Multiconsult på fib PhD Symposium

Morten Engen og Egil Møen fra Multiconsult presenterte sine Phd oppgaver på fib PhD Symposium 21.-23.…

13-08-2014

Multiconsult på CIC2014 11.-13.juni

Multiconsult deltok på Concrete Innovation Conference (CIC2014) 11.-13. juni i Oslo.

20-06-2014

Multiconsult – over 40 års offshore-erfaring

Multiconsult har omfattende erfaring fra olje- og gassindustrien , og har deltatt i onshore og offshore…

15-06-2014

Multiconsult har omfattende erfaring fra olje-og gassindustrien og har deltatt i onshore og offshore-prosjekter siden 1970. Vår kompetanse er utviklet i nært samarbeid med norske og internasjonale olje-og gasselskaper og leverandørindustrien generelt.

Olje-og gassprosjekter krever spesialisert kompetanse og tverrfaglige tjenester, samt lang erfaring med gjennomføring av høy kompleksitet prosjekter.

Gjennom vår spesialiserte erfaring og kompetanse innenfor landanlegg og terminaler og fra å designe noen av de største strukturene noensinne bygget offshore, har Multiconsult tilegnet seg kunnskap og forståelse i forhold til å håndtere alle faser av et komplekst prosjekt.

Multiconsult tilbyr service gjennom hele verdikjeden, fra tidligfasestudier via FEED (Front End Engineering Design) videre til detaljprosjektering og frem til overlevering av prosjektet.

Fokusområder og tjenester:

  • Olje- og gassrigger og plattformer, faste eller flytende enheter. Spesialist i marine konstruksjoner i betong.
  • Offshore moduler og strukturer på rigger og plattformer.
  • Havbunnsinstallasjoner. Dyptvannsfundament for enheter på havbunnen, forankring og fundamentering av strukturer.
  • Arktisk og kaldt klimateknikk for faste og flytende konstruksjoner.
  • Tidlig fase studier og FEED for topside-og subseastrukturer.
  • Konsulenttjenester for eksempel: Tredjeparts verifikasjon i forhold til NORSOK krav.
  • Støy og vibrasjon måling og rådgivning.
  • Metoceandata og arktiske spesialtjenester.