2/7

Gullfaks oljeplattform

3/7

Foto: Jo Michael

4/7

Sakhalin 2

5/7

Ormen lange

6/7

Shtokman

7/7

Lyse LNG

Olje & Gass

Multiconsult har opparbeidet omfattende erfaring og høy kompetanse innen olje og gass-industrien gjennom deltagelse i en rekke on- og offshoreprosjekter siden 1970. Det inkludert design av noen av de største strukturene som noensinne er bygget offshore, samt landanlegg og terminaler.
Aasta Hansteen sprenger grenser

Aasta Hansteen-feltet bygges nå ut med den første spar-plattformen på norsk sokkel. Multiconsult utfører detaljprosjektering av…

09-09-2014

Gigantprosjekt offshore i Vest-Afrika

Multiconsult skal prosjektere subseafundamentene for Kaombo-prosjektet offshore i Angola.

25-08-2014

Multiconsult engasjert i norsk-russisk forskningssamarbeid

Et internship hos Multiconsult innen kyst-, marin- og arktisk teknologi motiverte den russiske studenten Guzel Shamsutdinova…

25-08-2014

Møt Multiconsult på ONS

På årets ONS i Stavanger vil Multiconsult spesielt vise fram selskapets kompetanse på Kyst, Marine og…

19-08-2014

Akustikk, støy og vibrasjoner innenfor olje- og gassfeltet

Multiconsult har mer enn 40 års erfaring innen kompetanseområdet akustikk, og har i dag Norges største…

15-08-2014

Multiconsult på fib PhD Symposium

Morten Engen og Egil Møen fra Multiconsult presenterte sine Phd oppgaver på fib PhD Symposium 21.-23.…

13-08-2014

Vår kompetanse er utviklet i nært samarbeid med norske og internasjonale olje-og gasselskaper og leverandørindustrien generelt. Multiconsult har tilegnet seg kunnskap og forståelse for å håndtere alle faser av høykomplekse prosjekter, som krever spesialisert kompetanse og tverrfaglige tjenester.

Multiconsult tilbyr service gjennom hele verdikjeden, fra tidligfasestudier via FEED (Front End Engineering Design) videre til detaljprosjektering og frem til overlevering av prosjektet.

Fokusområder og tjenester Onshore:

 • Onshore terminal og produksjonsanlegg
 • Bygg og konstruksjoner
 • Havne- og marine konstruksjoner som for eksempel tørrdokker, pirer og kaier
 • Underjordiske lager
 • Landbaserte rørledninger og landfall
 • Elektriske nettstasjoner

Fokusområder og tjenester Offshore:

 • Olje- og gassrigger og plattformer, faste eller flytende enheter. Spesialist i marine konstruksjoner i betong.
 • Offshore moduler og strukturer på rigger og plattformer.
 • Havbunnsinstallasjoner. Dyptvannsfundament for enheter på havbunnen, forankring og fundamentering av strukturer.
 • Arktisk og kaldt klimateknikk for faste og flytende konstruksjoner.
 • Tidlig fase studier og FEED for topside-og subseastrukturer.

Rådgivning og andre tjenester som for eksempel:

 • Tredjeparts verifikasjon i forhold til NORSOK krav
 • Geotekniske undersøkelser på land og på grunt vann
 • Vinter og ising modellering
 • Støy og vibrasjon måling og rådgivning
 • Metoceandata og arktiske spesialtjenester