2/4

Gullfaks oljeplattform

3/4

Foto: Jo Michael

4/4

Sakhalin 2

Olje & Gass – Offshore

Multiconsult har omfattende erfaring fra olje-og gassindustrien og har deltatt i onshore og offshore-prosjekter siden 1970.
Nærings-ph.d. får stor bransjeinteresse

I sin nærings-ph.d. ser Øystein Mejlænder-Larsen på hvordan bruk av gjennomføringsmodeller og utnyttelse av BIM (bygningsinformasjonsmodellering)…

25-11-2015

Ny avdelingsdirektør for Industri, Olje og Gass

Christian Nerland er ansatt som ny avdelingsdirektør for Industri, olje og gass i Multiconsult. Han vil…

20-11-2015

Rammeavtaler med Kystverket

Multiconsult ASA er tildelt rammeavtaler med Kystverket for konsulenttjenester tilknyttet geologiske prosjekter og miljøprosjekter ved norske…

17-08-2015

Ny forskning innen kyst, marin og arktisk presentert på POAC

Multiconsult er ett av få prosjekteringsfirma i verden som klarer å omgjøre FoU-resultater innen arktisk teknologi…

17-06-2015

Multiconsult på fib Symposium i København 2015

Morten Engen fra Marine konstruksjoner deltar på fib symposium for å presentere utvalgte resultater fra sitt…

23-04-2015

Nytt forskningsprosjekt innen betongteknologi

Forskningsrådet har gitt tilsagn til forsknings- og utviklingsprosjektet «DACS – Durable Advanced Concrete Structures», hvor Multiconsult…

25-02-2015

Multiconsult har omfattende erfaring fra olje-og gassindustrien og har deltatt i onshore og offshore-prosjekter siden 1970. Vår kompetanse er utviklet i nært samarbeid med norske og internasjonale olje-og gasselskaper og leverandørindustrien generelt.

Olje-og gassprosjekter krever spesialisert kompetanse og tverrfaglige tjenester, samt lang erfaring med gjennomføring av høy kompleksitet prosjekter.

Gjennom vår spesialiserte erfaring og kompetanse innenfor landanlegg og terminaler og fra å designe noen av de største strukturene noensinne bygget offshore, har Multiconsult tilegnet seg kunnskap og forståelse i forhold til å håndtere alle faser av et komplekst prosjekt.

Multiconsult tilbyr service gjennom hele verdikjeden, fra tidligfasestudier via FEED (Front End Engineering Design) videre til detaljprosjektering og frem til overlevering av prosjektet.

Fokusområder og tjenester:

  • Olje- og gassrigger og plattformer, faste eller flytende enheter. Spesialist i marine konstruksjoner i betong.
  • Offshore moduler og strukturer på rigger og plattformer.
  • Havbunnsinstallasjoner. Dyptvannsfundament for enheter på havbunnen, forankring og fundamentering av strukturer.
  • Arktisk og kaldt klimateknikk for faste og flytende konstruksjoner.
  • Tidlig fase studier og FEED for topside-og subseastrukturer.
  • Konsulenttjenester for eksempel: Tredjeparts verifikasjon i forhold til NORSOK krav.
  • Støy og vibrasjon måling og rådgivning.
  • Metoceandata og arktiske spesialtjenester.