2/7

Gullfaks oljeplattform

3/7

Foto: Jo Michael

4/7

Sakhalin 2

5/7

Ormen lange

6/7

Shtokman

7/7

Lyse LNG

Olje & Gass

Multiconsult har opparbeidet omfattende erfaring og høy kompetanse innen olje og gass-industrien gjennom deltagelse i en rekke on- og offshoreprosjekter siden 1970. Det inkludert design av noen av de største strukturene som noensinne er bygget offshore, samt landanlegg og terminaler.
Norsk Ph.d får internasjonal anerkjennelse

Resultater fra Multiconsults ph.d.-prosjekt om avanserte betongkonstruksjoner er inkludert i internasjonalt ledende elementanalyseprogram.

21-02-2017

Multiconsult skal utforme arktisk kompetansekatalog

Multiconsult er tildelt en kontrakt med Norwegian Energy Partners (NORWEP), for utviklingen av en arktisk kompetansekatalog.

10-01-2017

Nils Ånund Smeland i Multiconsult er nominert til Årets Unge Rådgiver

I år ble det satt rekord i antallet nominasjoner til RIF sin årlige prestisjetunge utdeling Årets…

10-11-2016

Presenterte ny forskning på prestisjekonferanse

Tre medarbeidere i Multiconsult presenterte ny forskning innen Kyst-, Marin- og Arktisk teknologi på IAHR 2016…

06-09-2016

Multiconsult inn i styret i ESRA Norge

Rune Winther i Multiconsult er valgt inn i styret til ESRA Norge, og vil bidra aktivt…

22-06-2016

En av Europas mest talentfulle ingeniører

Arnt Gunvald Fredriksen i Multiconsult er kåret til Europas nest mest talentfulle ingeniør av den europeiske…

16-06-2016

Vår kompetanse er utviklet i nært samarbeid med norske og internasjonale olje-og gasselskaper og leverandørindustrien generelt. Multiconsult har tilegnet seg kunnskap og forståelse for å håndtere alle faser av høykomplekse prosjekter, som krever spesialisert kompetanse og tverrfaglige tjenester.

Multiconsult tilbyr service gjennom hele verdikjeden, fra tidligfasestudier via FEED (Front End Engineering Design) videre til detaljprosjektering og frem til overlevering av prosjektet.

Fokusområder og tjenester Onshore:

 • Onshore terminal og produksjonsanlegg
 • Bygg og konstruksjoner
 • Havne- og marine konstruksjoner som for eksempel tørrdokker, pirer og kaier
 • Underjordiske lager
 • Landbaserte rørledninger og landfall
 • Elektriske nettstasjoner

Fokusområder og tjenester Offshore:

 • Olje- og gassrigger og plattformer, faste eller flytende enheter. Spesialist i marine konstruksjoner i betong.
 • Offshore moduler og strukturer på rigger og plattformer.
 • Havbunnsinstallasjoner. Dyptvannsfundament for enheter på havbunnen, forankring og fundamentering av strukturer.
 • Arktisk og kaldt klimateknikk for faste og flytende konstruksjoner.
 • Tidlig fase studier og FEED for topside-og subseastrukturer.

Rådgivning og andre tjenester som for eksempel:

 • Tredjeparts verifikasjon i forhold til NORSOK krav
 • Geotekniske undersøkelser på land og på grunt vann
 • Vinter og ising modellering
 • Støy og vibrasjon måling og rådgivning
 • Metoceandata og arktiske spesialtjenester