2/7

Gullfaks oljeplattform

3/7

Foto: Jo Michael

4/7

Sakhalin 2

5/7

Ormen lange

6/7

Shtokman

7/7

Lyse LNG

Olje & Gass

Multiconsult har opparbeidet omfattende erfaring og høy kompetanse innen olje og gass-industrien gjennom deltagelse i en rekke on- og offshoreprosjekter siden 1970. Det inkludert design av noen av de største strukturene som noensinne er bygget offshore, samt landanlegg og terminaler.
Multiconsult på CIC2014 11.-13.juni

Multiconsult deltok på Concrete Innovation Conference (CIC2014) 11.-13. juni i Oslo.

20-06-2014

Multiconsult – over 40 års offshore-erfaring

Multiconsult har omfattende erfaring fra olje- og gassindustrien , og har deltatt i onshore og offshore…

15-06-2014

Multiconsult på Arctic Technology Conferance

Multiconsult var tilstede på Arctic Technology Conferance (ATC) i Houston. Basile Bonnemaire og Edmond Hansen fra…

10-06-2014

Nærings-Ph.d Skallkonstruksjoner i betong

Multiconsult starter i høst et teknologiutviklingsprosjekt knyttet til skallkonstruksjoner i betong. Sentralt i prosjektet blir Morten…

11-09-2013

Sommerstudenter på ekskursjon til Canada

Fire studenter reiste med sommerprogrammet Must konstruksjon til St. John’s i Canada for å se byggingen…

09-08-2013

Multiconsult på POAC-konferansen

Årets POAC-konferanse ble gjennomført i Helsinki i juni. Multiconsult var til stede med tre publikasjoner under…

21-06-2013

Vår kompetanse er utviklet i nært samarbeid med norske og internasjonale olje-og gasselskaper og leverandørindustrien generelt. Multiconsult har tilegnet seg kunnskap og forståelse for å håndtere alle faser av høykomplekse prosjekter, som krever spesialisert kompetanse og tverrfaglige tjenester.

Multiconsult tilbyr service gjennom hele verdikjeden, fra tidligfasestudier via FEED (Front End Engineering Design) videre til detaljprosjektering og frem til overlevering av prosjektet.

Fokusområder og tjenester Onshore:

 • Onshore terminal og produksjonsanlegg
 • Bygg og konstruksjoner
 • Havne- og marine konstruksjoner som for eksempel tørrdokker, pirer og kaier
 • Underjordiske lager
 • Landbaserte rørledninger og landfall
 • Elektriske nettstasjoner

Fokusområder og tjenester Offshore:

 • Olje- og gassrigger og plattformer, faste eller flytende enheter. Spesialist i marine konstruksjoner i betong.
 • Offshore moduler og strukturer på rigger og plattformer.
 • Havbunnsinstallasjoner. Dyptvannsfundament for enheter på havbunnen, forankring og fundamentering av strukturer.
 • Arktisk og kaldt klimateknikk for faste og flytende konstruksjoner.
 • Tidlig fase studier og FEED for topside-og subseastrukturer.

Rådgivning og andre tjenester som for eksempel:

 • Tredjeparts verifikasjon i forhold til NORSOK krav
 • Geotekniske undersøkelser på land og på grunt vann
 • Vinter og ising modellering
 • Støy og vibrasjon måling og rådgivning
 • Metoceandata og arktiske spesialtjenester