2/4

Gullfaks oljeplattform

3/4

Foto: Jo Michael

4/4

Sakhalin 2

Olje & Gass – Offshore

Multiconsult har omfattende erfaring fra olje-og gassindustrien og har deltatt i onshore og offshore-prosjekter siden 1970.
Multiconsult på Arctic Technology Conferance

Multiconsult var tilstede på Arctic Technology Conferance (ATC) i Houston. Basile Bonnemaire og Edmond Hansen fra…

10-06-2014

Nærings-Ph.d Skallkonstruksjoner i betong

Multiconsult starter i høst et teknologiutviklingsprosjekt knyttet til skallkonstruksjoner i betong. Sentralt i prosjektet blir Morten…

11-09-2013

Sommerstudenter på ekskursjon til Canada

Fire studenter reiste med sommerprogrammet Must konstruksjon til St. John’s i Canada for å se byggingen…

09-08-2013

Multiconsult på POAC-konferansen

Årets POAC-konferanse ble gjennomført i Helsinki i juni. Multiconsult var til stede med tre publikasjoner under…

21-06-2013

Konsekvensutredning i Barentshavet

Analyse & Strategi og Multiconsult i Tromsø har gjennomført en konsekvensutredning av logistikk og infrastruktur relevant…

30-10-2012

Modelltesting gir sentral kunnskap om marine konstruksjoner i Arktiske strøk

I en modelltank i Hamburg har Multiconsult, i samarbeid med Statoil og NTNU, utført modelltesting som…

29-06-2012

Multiconsult har omfattende erfaring fra olje-og gassindustrien og har deltatt i onshore og offshore-prosjekter siden 1970. Vår kompetanse er utviklet i nært samarbeid med norske og internasjonale olje-og gasselskaper og leverandørindustrien generelt.

Olje-og gassprosjekter krever spesialisert kompetanse og tverrfaglige tjenester, samt lang erfaring med gjennomføring av høy kompleksitet prosjekter.

Gjennom vår spesialiserte erfaring og kompetanse innenfor landanlegg og terminaler og fra å designe noen av de største strukturene noensinne bygget offshore, har Multiconsult tilegnet seg kunnskap og forståelse i forhold til å håndtere alle faser av et komplekst prosjekt.

Multiconsult tilbyr service gjennom hele verdikjeden, fra tidligfasestudier via FEED (Front End Engineering Design) videre til detaljprosjektering og frem til overlevering av prosjektet.

Fokusområder og tjenester:

  • Olje- og gassrigger og plattformer, faste eller flytende enheter. Spesialist i marine konstruksjoner i betong.
  • Offshore moduler og strukturer på rigger og plattformer.
  • Havbunnsinstallasjoner. Dyptvannsfundament for enheter på havbunnen, forankring og fundamentering av strukturer.
  • Arktisk og kaldt klimateknikk for faste og flytende konstruksjoner.
  • Tidlig fase studier og FEED for topside-og subseastrukturer.
  • Konsulenttjenester for eksempel: Tredjeparts verifikasjon i forhold til NORSOK krav.
  • Støy og vibrasjon måling og rådgivning.
  • Metoceandata og arktiske spesialtjenester.