1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Nyvinnende havvindprosjekt får økonomisk støtte

Enova har gitt tilsagn om støtte på 2,3 milliarder kroner til det som kan bli verdens…

23-08-2019

Viktige debatter på Arendalsuka

Fornybar energi og tilstand for offentlige bygg er temaer medarbeidere i Multiconsult skal diskutere på Arendalsuka…

07-08-2019

REMA 1000 med nyvinnende solcelleanlegg på nytt lagerbygg

Et nyvinnende solcelleanlegg på 13 000 m2 skal installeres på REMA 1000s nye lagerbygg på Vinterbro…

22-06-2019

Skal forske på damsikkerhet

Geir Helge Kiplesund skal forske på damsikkerhet og bruddutvikling i fyllingsdammer. Doktorgradsarbeidet vil gi informasjon om…

21-06-2019

Tøff konkurranse om sommerjobb i Namibia

I konkurranse med 390 studenter fra ulike fag sikret Mia Walle-Hansen seg en av fire plasser…

18-06-2019

Arbeider med flomtilpasning i Volda

Multiconsult bistår Volda kommune i Møre og Romsdal med prosjektering av flomtilpasningtiltak i sentrum av tettstedet.

03-06-2019

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.