1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Longyearbyen på andreplass i klima-kåring

Overgangen til utslippsfritt energisystem i Longyearbyen lokalstyre tok andreplassen i kåringen av Årets lokale klimatiltak, på…

06-11-2019

Oppgradering av transformatorstasjoner for Nordlandsnett

Multiconsult har nylig vunnet en utredning i forbindelse med oppgradering av transformatorstasjoner i Bodø for Nordlandsnett.…

01-11-2019

Arbeidet med flomsikring av Holvikelva ferdigstilt

Etter at Holvikelva forårsaket oversvømmelse ved flere anledninger, med stor skade på infrastruktur og bygninger i…

31-10-2019

Elbiler kan kobles til strømnettet og levere strøm

I framtiden kan bilene spille en viktig rolle i el-forsyningen. For første gang i Norge er…

30-10-2019

Suksessfull åpning av Bjerkreim transformatorstasjon

Etter to ett halvt års byggetid var det åpning for Bjerkreim transformatorstasjon i slutten av september.…

25-10-2019

Norges mest effektive vindkraftverk utvider

Multiconsult er med på utvidelsen av Raggovidda vindkraftverk i Berlevåg kommune i Finnmark.

24-10-2019

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.