1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Designer solkraftverk i Sverige

Multiconsult har designet et solkraftverk i Sverige. Solkraftverk er på ca 74 kWp, og dermed liten…

16-01-2013

Mulighetsstudie i bioenergi

Multiconsult og Analyse & Strategi har gjennomført en studie som ser på potensialet for økt bruk…

09-01-2013

Etablerer sterkt vannkraftmiljø i England

Multiconsult styrker sin internasjonale vannkraftsatsning og etablerer eget datterselskap i England. Selskapet får navnet Norplan Hydropower…

27-11-2012

Verdens nordligste plusshus

Multiconsult deltar i prosjekteringen av Powerhouse One i Trondheim. Bygget blir Norges første, og verdens nordligste,…

18-04-2012

Solenergibransjen arrangerer seminar

Den 7. februar 2012 samler Intpow og Solar Day norsk eksportrettet solenergibransje til et en-dags seminar…

02-02-2012

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.