1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Støtter fornybare energiprosjekter

Under sitt internasjonale merkenavn Norplan skal Multiconsult implementere det innovative subsidieprogrammet GET FiT, som vil utløse…

29-10-2013

Rammeavtaler med Statnett

Multiconsult har sammen med det tyske ingeniørfirmaet Fichtner sikret fire avgjørende rammeavtaler for å bistå Statnett…

07-10-2013

Bygger fagmiljø på solenergi

Multiconsult skal være et ledende selskap på solenergi og bygger nå opp et eget fagteam for…

26-09-2013

Multiconsult overtar Vest Consult

Multiconsult AS satser ytterligere på Vestlandet og har overtatt alle aksjene i Vest Consult AS. Selskapet…

20-09-2013

Etablerer et midt-norsk kraftsenter

Multiconsult og NTE har inngått intensjonsavtale om at Multiconsult overtar NTE Energiutvikling. Begge partene er godt…

23-08-2013

Stor kontrakt i Liberia

Norplan har undertegnet en kontrakt på 9,5 mill. USD for konsulenttjenester som «Owners Engineer» i forbindelse…

17-04-2013

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.