1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Miljøutredning av vindkraftverk

Multiconsult har utredet miljøkonsekvenser i forbindelse med Statskrafts konsesjonssøknad for offshore vindturbin på Smøla.

10-06-2014

Ny kontrakt med Alto Maipo-prosjektet i Chile

Multiconsult, i samarbeid med Skava (Chile) og Amberg (Sveits), har inngått en ny kontrakt med AES-eide…

10-06-2014

Subsidier ødelegger

Lave kraftpriser ødelegger effekten av norsk energibistand i Mosambik, skriver Ryan Glenn Anderson og Ingar Flatlandsmo…

20-03-2014

Bygger ny bru i Tanzania med IUG

I februar dro Torbjørn Ådnanes i Multiconsult og Harald Erland fra Statens vegvesen til Tanzania for…

18-03-2014

Mange godkjente fagansvarlige hos NVE

Multiconsult har nå mange godkjente fagansvarlige hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og viser med det…

20-01-2014

Ingeniører med verden som arbeidsplass

Det er ikke alltid nødvendig å si opp jobben for å reise og følge drømmene sine.…

04-11-2013

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.