1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Prisvinnende muliggjøring av Groruddalens nye folkepark

Multiconsult har i samarbeid med Link Landskap vært engasjert i to store oppdrag for Grorudparken, parkanleggene…

20-11-2014

Raggovidda vindkraftverk åpnet

Torsdag 25. september ble Raggovidda vindkraftverk i Berlevåg kommune offisielt åpnet. Multiconsult har vært involvert under…

03-10-2014

Oljesmurt solenergivekst

KRONIKK: Nå går de løs på etablerte kraftselskaper.

06-09-2014

Must Energi i Zambia

Fire vannkraftstudenter har gjennom Multiconsults sommerprogram Must Energi reist til Zambia i sommer. Der har de…

13-08-2014

Nye krav + Nye verktøy = Nye metoder

Strengere krav til kommunikasjon mellom aktører i byggeprosjekter og mot myndighetene og tredjeparter, gjør at alle…

20-06-2014

Bistandsarbeid i Paraguay med IUG

I januar dro Stanislas Merlet fra Multiconsult til Paraguay med to NTNU-studenter gjennom Ingeniører uten grenser.…

11-06-2014

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.