1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Årets student kapret sommerjobb i Multiconsult

Kim Allgot vant den prestisjefulle kåringen Årets student 2015, som årlig arrangeres av Nova og Universum.…

24-06-2015

Multiconsult støtter Nepal

Medarbeidere i Multiconsult og selskapet initierte innsamlingsaksjon til Nepal etter jordskjelvkatastrofen som rammet landet. Samlet sum…

09-06-2015

INTPOW- prisen til Multiconsult

INTPOW- prisen 2015 ble tildelt Multiconsult AS som det mest aktive medlemmet og deltaker på INTPOW…

05-06-2015

Planlegger Mekong-elvens fremtid

Multiconsult bistår Mekong River Commission med å utarbeide bærekraftige retningslinjer og strategier for fremtidig vannkraftutbygging i…

14-04-2015

Prisvinnende masteroppgave i samarbeid med Multiconsult

Magni Vestad fikk Bergringens pris for beste masteroppgave under Bergdagen 12.mars. Multiconsult har bistått som rådgivere…

19-03-2015

Trippel volumvekst for solceller i Norge

2014 var et vendepunkt for solceller i Norge, med tre ganger volumet fra 2013. Veksten skyldes…

19-03-2015

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.