1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Bransjeledende på Autodesk-konferanse

Multiconsults innlegg på den internasjonale konferansen Autodesk University, holdt av Gøran André Hansen og Lars Eid…

10-12-2015

Rammeavtaler med Kystverket

Multiconsult ASA er tildelt rammeavtaler med Kystverket for konsulenttjenester tilknyttet geologiske prosjekter og miljøprosjekter ved norske…

17-08-2015

Trangt nåløye om sommerjobb til Nepal

Tre studenter, valgt ut blant 180 kandidater, reiste 28. juni til Nepal med Multiconsults sommerprogram «Must…

10-07-2015

Leserbrev – Must Vindkraft

Sommerstudentene på som deltar på sommerprogrammet Must Vindkraft deler sine opplevelser fra sin ekskursjon til Ytre…

08-07-2015

Reisebrev fra Nepal

Les reisebrev fra de tre studentene Halvor Myhrvold, Katarina Kloster og Kim Allgot som er i…

07-07-2015

Trangt nåløye om Nepal-sommerjobb

Tre studenter, valgt ut blant 180 kandidater, reiste 28. juni til Nepal med Multiconsults sommerprogram «Must…

06-07-2015

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.