1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Planlegger Mekong-elvens fremtid

Multiconsult bistår Mekong River Commission med å utarbeide bærekraftige retningslinjer og strategier for fremtidig vannkraftutbygging i…

14-04-2015

Prisvinnende masteroppgave i samarbeid med Multiconsult

Magni Vestad fikk Bergringens pris for beste masteroppgave under Bergdagen 12.mars. Multiconsult har bistått som rådgivere…

19-03-2015

Trippel volumvekst for solceller i Norge

2014 var et vendepunkt for solceller i Norge, med tre ganger volumet fra 2013. Veksten skyldes…

19-03-2015

Kurs i solstrøm

Det er stor interesse for solceller i Norge nå. Multiconsult og Norsk solenergiforening ønsker alle velkommen…

11-02-2015

Bistod til Aquila Capital

Multiconsult har utført due diligence for den tyske kapitalforvalteren Aquila Capital sine oppkjøp av Tinfos og…

03-02-2015

Rådgiver i Multiconsult til stipendiatstilling innen flomberegningsmetodikk

Øyvind Pedersen, rådgiver innen vannkraft i Multiconsult, tar en doktorgrad tilknyttet FlomQ-prosjektet. Prosjektet utvikler millionbesparende rammeverk…

16-01-2015

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.