1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Multiconsult resultat for fjerde kvartal 2015

Oslo, 26. februar 2016 - Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet var 51,2 millioner kroner, på…

26-02-2016

Fornybar energi som fattigdomsbekjempelse i Etiopia

Linn Silje Undem i Multiconsult har reist til Etiopia gjennom Ingeniører Uten Grenser (IUG). Målet var…

25-02-2016

Rådgiver i utbyggingen av Europas største vindportefølje

Multiconsult har inngått rammeavtale med Fosen Vind DA under utbyggingen av 1000 MW vindkraft i Midt-Norge.

24-02-2016

Delte scene med statsministeren

Multiconsult ved Christian Nørgaard Madsen var en av foredragsholderne under miljøkonferanse «Broen til fremtiden 2016».

22-02-2016

Vekst i solkraftmarkedet i 2015

Fra 2014 til 2015 er det installert fire ganger mer solcelle til privatboliger i Norge. Nesten…

08-02-2016

Bygger Hamnefjell vindkraftverk

Hamnefjell Vindkraft AS og Multiconsult leder utbyggingen av 15 vindturbiner på en av Europas beste lokasjoner…

27-01-2016

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.