1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Unik fisketrapp i Skien

Multiconsult og UNI Miljø skal bistå Skien kommune med å prosjektere ny fisketrapp i sentrum. Trappen…

13-06-2016

TEK 17: Forenkler og innoverer bolig- og byggesektoren

Multiconsult har presentert syv av 12 nye utredninger til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), i arbeidet med…

25-04-2016

Kontrakt på Zanzibar

Multiconsult har vunnet en stor kontrakt for institusjonell kapasitetsbygging på Zanzibar.

19-04-2016

Styrker due diligence porteføljen

Multiconsult har nylig gjennomført et teknisk due diligence oppdrag innen sol-, vann-, og vindkraft.

16-03-2016

Multiconsult rådgiver for vannkraftprosjekt i Papua Ny-Guinea

Multiconsult UK har inngått en avtale for levering av transaksjonsrådgivningstjenester til vannkraftprosjektet Naoro Brown i Papua…

07-03-2016

Multiconsult i Kenya

Multiconsult har ansatt en Key Account Manager i Kenya. Målet med dette er å få en…

29-02-2016

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.