1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
-Sørg for at krisetiltakene gir grønn omstilling i alle næringer

For å gjøre de rette grepene for å dra i gang økonomien under Covid-19-epidimien har statsminister…

05-05-2020

Multiconsult kartlegger det norske solcellemarkedet

Multiconsult gjennomfører på vegne av Solenergiklyngen og Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) en kartlegging av det…

29-04-2020

FoU-prosjekt skal gi sikrere beregning av flomløp

Multiconsult skal lede et forsking- og utviklingsprosjekt innen hydraulisk modellering av flomløp på vegne av Norges…

07-04-2020

Miljøvennlig strømforsyning til indiske landsbyer

Multiconsult bistår indiske myndigheter med miljørådgivning for å sikre bærekraftig strømforsyning på landsbygda. I begynnelsen av…

04-04-2020

Skal prosjektere nye Salten tranformatorstasjon

Multiconsult har vunnet oppdraget med prosjektering av nye Salten transformatorstasjon i Sørfold kommune i Nordland. Den…

01-04-2020

Leverer heldigitalt og tegningsløst damprosjekt

Multiconsult har droppet fysiske tegninger til fordel for BIM-modeller i et heldigitalt rehabiliteringsprosjekt for NTE Energi…

02-03-2020

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.