1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Multiconsult selger seg ut av Norplan

Multiconsult og Asplan Viak har kommet til enighet om at Aslpan Viak overtar alle aksjene i…

05-01-2017

Åpningsseremoni for Mount Coffee vannkraftverk

15. desember 2016 når rehabiliteringsprosjektet av Mount Coffee Kraftstasjon i Liberia sin viktigste milepæl med idriftsettelsen…

16-12-2016

Skal utrede solkraftverk i Etiopia

Multiconsult skal utrede konsekvensene av et planlagt solkraftverk i Etiopia.

15-12-2016

Multiconsult har vunnet Stasjonspakke Midt-Norge på rammeavtale for Statnett

Multiconsult har vunnet Stasjonspakke Midt-Norge for Statnett under rammeavtale Eksterne prosjekteringsoppdrag stasjon. Stasjonspakke Midt-Norge er den…

06-12-2016

Solcelleanlegg installert på hovedkontoret

Multiconsult har installert et demonstrasjonsanlegg på hovedkontoret som skal brukes til kunnskapsformidling. Solcelleanlegget skal utvikle og…

12-10-2016

Multiconsult gir utviklingsbistand til FN

Solenergikonsulent Stanislas Merlet i Multiconsult har gitt teknisk rådgivning til FN, først ved FN-byen i København…

07-10-2016

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.