1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Kontrakt på Zanzibar

Multiconsult har vunnet en stor kontrakt for institusjonell kapasitetsbygging på Zanzibar.

19-04-2016

Styrker due diligence porteføljen

Multiconsult har nylig gjennomført et teknisk due diligence oppdrag innen sol-, vann-, og vindkraft.

16-03-2016

Multiconsult rådgiver for vannkraftprosjekt i Papua Ny-Guinea

Multiconsult UK har inngått en avtale for levering av transaksjonsrådgivningstjenester til vannkraftprosjektet Naoro Brown i Papua…

07-03-2016

Multiconsult i Kenya

Multiconsult har ansatt en Key Account Manager i Kenya. Målet med dette er å få en…

29-02-2016

Multiconsult resultat for fjerde kvartal 2015

Oslo, 26. februar 2016 - Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet var 51,2 millioner kroner, på…

26-02-2016

Fornybar energi som fattigdomsbekjempelse i Etiopia

Linn Silje Undem i Multiconsult har reist til Etiopia gjennom Ingeniører Uten Grenser (IUG). Målet var…

25-02-2016

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.