1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Energiforsyning etter kullet

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet er Multiconsult sammen med Thema Consulting Group i gang med…

15-03-2018

Jörgen Hasselström tiltrer rollen som fungerende konserndirektør for Energi i Multiconsult ASA

Multiconsult ASA har fra 22.1 en ny konserndirektør for Energi som sitter i konsernledelsen. Jörgen Hasselström…

23-01-2018

Multiconsult vinner jobb for Verdensbanken i Papua Ny-Guinea

Skal utrede hvordan inntektene fra vannkraft kan fordeles rettferdig og bidra til lokal utvikling.

21-12-2017

Multiconsult godkjent til å verifisere grønne obligasjoner

Multiconsult er det første ingeniørselskapet med virksomhet over hele verden som er godkjent til å verifisere…

19-12-2017

Besøk av Liberias president

12. desember gjestet Liberias president, Ellen Johnson Sirleaf Mount Coffee HPP.

12-12-2017

Stanislas Merlet finalist i Årets Unge Rådgiver 2017

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) kårer årlig den prestisjetunge prisen «Årets Unge Rådgiver». Det ble i år…

10-10-2017

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.