1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Solcelleanlegg installert på hovedkontoret

Multiconsult har installert et demonstrasjonsanlegg på hovedkontoret som skal brukes til kunnskapsformidling. Solcelleanlegget skal utvikle og…

12-10-2016

Multiconsult gir utviklingsbistand til FN

Solenergikonsulent Stanislas Merlet i Multiconsult har gitt teknisk rådgivning til FN, først ved FN-byen i København…

07-10-2016

Ønsket å bygge vannkraftverk uten tegninger

Under oppstarten av totalentreprisen for utbyggingen av Norges største vannkraftverk i nyere tid, Smibelg og Storåvatn…

03-10-2016

Ved å skalere opp fornybar energi kan man sikre en rimelig og bærekraftig energifremtid, mener IRENA.…

16-09-2016

Utbygging av vannforsyning i nord-Tanzania

Omtrent halvparten av befolkningen i Tanzania mangler fortsatt tilgang til rent drikkevann. Multiconsult deltar i planleggingen…

05-08-2016

Multiconsult har vunnet viktig rammeavtale for Statnett

Multiconsult har vunnet rammeavtale innen prosjekteringstjenester mot Statnetts transformatorstasjoner.

13-07-2016

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.