1/9

Mount Coffee Spillway | Foto: Anders Tørklep

2/9

Foto: Steinar Johansen, Midt Norge, Namsos

3/9

Solenergi Evenstad | Foto: FUSen

4/9

Raggovidda vindkraftverk | Foto: Bjarne Riesto

6/9

Kpong gates | Foto: Norplan

7/9

Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Fornybar Energi

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi - både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.
Skal få fred fra byggearbeid i hekkeperioden

Multiconsult har på oppdrag fra Statnett utformet relevante minimumsavstander for fuglearter som er sårbare for forstyrrelser…

11-04-2018

Tallfester verdien av flomdemping

Kraftselskapenes mulighet til å holde igjen vann i magasiner bidrar stort til å hindre flomskader nedstrøms.…

03-04-2018

Solkraft løfter Norge inn i framtiden

Kapasiteten for solenergi økte i 2017 med 59 prosent fra rekordåret 2016, og vil vokse kraftig…

23-03-2018

Energiforsyning etter kullet

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet er Multiconsult sammen med Thema Consulting Group i gang med…

15-03-2018

Jörgen Hasselström tiltrer rollen som fungerende konserndirektør for Energi i Multiconsult ASA

Multiconsult ASA har fra 22.1 en ny konserndirektør for Energi som sitter i konsernledelsen. Jörgen Hasselström…

23-01-2018

Multiconsult vinner jobb for Verdensbanken i Papua Ny-Guinea

Skal utrede hvordan inntektene fra vannkraft kan fordeles rettferdig og bidra til lokal utvikling.

21-12-2017

Multiconsult tilbyr rådgivning, prosjektering og prosjektledelse. Våre kunder inkluderer kraftselskaper og prosjektutviklere samt entreprenører, teknologiutviklere, finansielle aktører og offentlige beslutningsorganer.

Multiconsult har over 100 års erfaring fra kraftsektoren og en lang merittliste utover Norges grenser, spesielt i Afrika og sørøst Asia.

Multiconsult ekspertise dekker hele prosjektets livssyklus innen vannkraft, landbasert vindkraft, havvind, solenergi, bioenergi og fjernvarme; fra nyetablering og forstudie til detaljprosjektering og byggeledelse, idriftsettelse og fram til driftsnedlegging. Utover teknisk prosjektering, er vårt dedikerte rådgivende team i front på forskning, analyse og rådgivning innen marked, politikk og teknologi.