1/5

Bjørvika Barcode | Foto: OSU

2/5

Radiumhospitalet - konsept nytt klinikkbygg | Ill.: LINK arkitektur

3/5

Vestre Viken sykehus - skisseprosjekt | Ill: CURA

4/5

Ny Alversund skole og flerbrukshall | Illustrasjon ZOA Architectural Animation & Visualization

5/5

Vikingtidsmuseet - skisseprosjekt | Ill.: AART architects

Bygg & Eiendom

Multiconsult er totalrådgiver for utvikling, planlegging, bygging og forvaltning av bygg og eiendom med fokus på verdiskaping, bærekraft og helhetsløsninger.
Lars Pettersvold nominert til Årets unge rådgiver

Lars Pettersvold, prosjekteringsleder i Multiconsult, er nominert til prisen Årets unge rådgiver som hvert år deles…

10-11-2014

Utfører konseptfase og skisseprosjekt for nytt sykehus i Drammen

Vestre Viken helseforetak har tildelt oppgaven med å utføre konseptfase og skisseprosjekt for nytt sykehus i…

02-11-2014

Tilstandsanalyser av kirkebygg i Norge

Multiconsult har gjennom mange år vært ledende innen tilstandsanalyser av kirkebygg i Norge. Det er gjennomført…

12-09-2014

Fredrikstad domkirke rehabiliteres

Multiconsult prosjekterer og har byggeledelsen for rehabiliteringen av Fredrikstad Domkirke, et arbeid som nå er godt…

04-09-2014

Multiconsult vant OSCAR

Forskningsrådet har gitt tilsagn til forsknings- og utviklingsprosjektet «OSCAR - Verdi for eier og bruker av…

27-02-2014

Stort miljøengasjement i byggebransjen

Det var stort engasjement på Estate-konferansen Energi & Miljø 2014, hvor Multiconsult er en av samarbeidspartnerne.…

07-02-2014

Bygg og Eiendom er det største forretningsområdet i Multiconsult, og vårt arbeid legger premisser for mange av samfunnets mest verdifulle prosjekter, der mennesker bor, virker og samhandler. Vi er kundens rådgiver gjennom hele livsløpet til et byggeprosjekt, i godt samspill med alle involverte aktører.

Vår kompetanse er utviklet i nært samarbeid med våre kunder, myndigheter, utbyggere, arkitekter, entreprenører og andre samarbeidspartnere.

Bærekraftige løsninger

Byggenæringen spiller en avgjørende rolle for å nå de globale klima- og bærekraftsmålene. Vi hjelper våre kunder til å realisere sine egne og samfunnets bærekraftsmål, slik at byggene våre får riktig kvalitet, er kostnadseffektive, trivselsskapende for menneskene som oppholder seg der, og uten unødig belastning på ytre miljø.

Multiconsult er Miljøfyrtårn-sertifisert, og har over tid jobbet systematisk med å integrere miljørådgiving i alle fag. Vi tenker grønt i alt vi gjør.

Digitalt

Framtidas byggenæring er digital. Ved hjelp av digitale verktøy sørger vi for optimal og effektiv informasjons- overføring mellom alle aktørene i et oppdrag og bidrar til å sikre byggbarhets-, fremdrifts- og kostnadskontroll.

Multiconsult er ledende på digital kompetanse, og er blant annet engasjert som rådgiver i Statsbyggs bransjeledende BIM-utvikling, der vi videreutvikler metodene for flere av Norges prestisje- og signalbygg.

Vi er pådriver for innovasjon og samarbeid på tvers av verdikjeden, i tråd med regjeringens kunnskapsløft for byggebransjen.

Eksisterende bygg og bygningsforvaltning

Multiconsult har en helt unik spisskompetanse på verneverdige og fredede bygg, eksisterende bygninger og bygningsforvaltning. Fokus er på bærekraftige og langsiktige løsninger. Vi planlegger for fremtidig drift, vedlikehold og utvikling helt fra tidligfasen- vi kaller det livsløpsplanlegging.