Toppledere inn i styret til RIF

Sammensetningen av det nye styret i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) markerer en endring i forhold til de senere årene. Flere toppledere fra de største…

27-04-2013

Multiconsult satser i Sørøst-Asia

Multiconsult styrker sin internasjonale satsning og etablerer eget datterselskap i Singapore. Med etableringen av Multiconsult Asia blir Multiconsult det første norske rådgivende ingeniørselskapet med…

20-03-2013

Enova roser Multiconsult-rapport

Enova la frem sitt nye programtilbud for rådgivere 14.mars 2013. Under seminaret ble det rettet mye oppmerksomhet på Multiconsults og SINTEFs rapport «Konstnadsoptimalitet –…

Håkon Sannum inn i styret til Bygg 21

Under Byggedagene 6.mars annonserte Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete sammensetningen av styret i Bygg 21. Håkon Sannum, tidligere administrerende direktør og nå senior…

07-03-2013

Multiconsult med BIM på YouTube

Multiconsult og DARK arkitekter frontes i en ny film om bruk av BIM ved Barcode i Bjørvika, Oslo.

20-02-2013

På tokt i Grønlandsisen

Multiconsult har deltatt på et tre ukers vitenskapelig tokt på isbryteren «Oden», nordøst for Grønland. Prosjektet er en del av et strategisk forskningsprogram ved…

15-10-2012

Prospekt for en multiklientstudie: Industriens innspill til en nasjonal strategi for havvind i Norge

Olje- og energidepartementet (OED) skal i 2013 revidere sin strategi for havvind. Multiconsult ser at revisjonen åpner for mulighet til å koordinere et samlet…

20-09-2012

Linkeside

08-08-2012

Visualisering av reelle 3D-data

I Multiconsult i Kristiansand jobbes det på høyt nivå med visualisering av reelle 3D-data, og det første oppdraget med visualisering som basis er i…

12-06-2012