Vi søker å ha en god jobb-fritid-balanse

Karrieremuligheter i Multiconsult

I Multiconsult skal vi ha de beste og mest anerkjente fagspesialistene. Fagkompetanse bygges gjennom arbeid i oppdrag, ved at yngre medarbeidere lærer av våre etablerte fagenere. Fagmiljøene våre har dessuten tett kontakt på tvers av regioner og kontorer, så geografi er ingen hindring. Hos oss er det kultur for å bygge fremtidige fagspesialister, både i spiss og bredde.

20. juni, 2019

Multiconsult skal også være best på ledelse og styring. Derfor har vi alltid behov for dyktige prosjekteringsledere. Vi starter tidlig med å identifisere og bygge opp talenter innen prosjekteringsledelse og -styring.

Gode organisasjoner har alltid behov for en solid linjeledelse. Gjennom systematisk læring og utvikling kan du i Multiconsult skape en karriere som linjeleder. Felles for alle våre ledere er at de tilbys oppfølging avhengig av hvor de er i karrieren. Vi har også egne lederutviklingsprogrammer, både for oppdragsledere og linjeledere.

Siden salg alltid vil være viktig for Multiconsult, har vi også definert dette som en mulig karrierevei, enten som markedskoordinator, regional markedsleder eller strategisk salgsleder. Disse rollene krever god kunnskap om våre markeder, våre kunder og våre konkurrenter.

Faglig utvikling i Multiconsult

Multiconsults kunder etterspør oppdatert kompetanse fra sine leverandører, og Multiconsult legger følgelig til rette for at egne medarbeidere skal sikres gode muligheter og klare rammevilkår for relevant etter- og videreutdanning.

Mål- og utviklingssamtaler er en obligatorisk årlig samtale mellom leder og medarbeider og har som formål å fastsette forretnings- og utviklingsmål for alle medarbeidere i Multiconsult samt at leder og medarbeider avstemmer trivsel og gjensidige forventninger.

De ulike enhetene har et sterkt fokus på faglig utvikling, og har flere interne arrangementer i året med dette som tema.