2/6

Must Energi Vannkraft 2017

3/6

Must Energi Vannkraft 2015

4/6

Must Energi Vannkraft 2014

5/6

Must Energi Vannkraft 2013

6/6

Must Energi Vannkraft 2012

MUST Fornybar Energi

Sommeren 2020 tilbyr Multiconsult en spennende sommerjobb hvor du får jobbe med fornybar energi i et internasjonalt prosjekt.

I Must Fornybar Energi skal et team bestående av tre til fire studenter gjennomføre et internasjonalt oppdrag innen fornybar energi for en av våre kunder. Tidligere år har man jobbet både med vannkraft og solkraft, både i Asia og Afrika.

Multiconsult er en av de største norske konsulentene innen fornybar energi, både nasjonalt og internasjonalt. Flertallet av våre prosjekter foregår i utlandet, hovedsakelig i Afrika sør for Sahara, sørøst Asia og sørøst Europa. Yngre ansatte hos oss har dermed en god mulighet for å få en internasjonal karriere hos oss, med en trygg base i Norge.

Must Fornybar Energi er et tverrfaglig prosjekt hvor teammedlemmer med forskjellige relevante fagbakgrunner sammen skal løse oppdraget. Teamet vil også bli tett fulgt opp av mentorer i Multiconsult. Prosjektet vil gjennomføres på kontoret vårt i Oslo, samt gjennom en feltreise til det aktuelle landet. Deltakelse i sommerprosjektet lønnes som øvrige sommerjobber i Multiconsult og alle utgifter i forbindelse med feltreise vil bli dekket.

Til dette sommerprosjektet søker vi etter 3. og 4. årsstudenter som har relevant fagbakgrunn og en interesse for fornybar energi og internasjonalt arbeid. Relevante studier er for eksempel (men ikke begrenset til) knyttet til vann-, vind- og solkraft, bygg, maskin, elkraft, hydrologi, geoteknikk og geologi, energiplanlegging, miljø, sosialvitenskap, samfunnsøkonomi og finansiell økonomi.

Har du lyst på årets mest spennende sommerjobb?
For ytterligere informasjon og søknad, se utlysning.