MUST Build

Deltakelse i ett av våre Must sommerprogrammer er en unik anledning for deg som ønsker å teste din kompetanse i et av Multiconsults reelle prosjekter.

Sommeren 2020 tilbyr Multiconsult et nytt og spennende sommerprogram, der du som student får anledning til å bruke eksisterende, og lære nye, ferdigheter i et tverrfaglig fremtidsrettet byggeprosjekt.

Must Build er en spennende mulighet for studenter med fordypning i ulike fagdisipliner innenfor bygg og eiendomsbransjen. Dette inkluderer, men begrenses ikke, til deg som studerer bygg, arkitektur, prosjektledelse, økonomi, IKT, digital samhandling og design, prosess og styring. Her vil du få muligheten til å arbeide med et kompleks, tverrfaglig prosjekt og lære om viktigheten av tverrfaglig samhandling.

Gjennom sommerprogrammet Must Build vil man få god erfaring med prosjektarbeid i team. Det vil være fokus på at teamet skal tilegne seg erfaring med prosjektarbeid på tvers av ulike fagfelt. Studentene vil få prøve seg på tøffe utfordringer og stå fritt til velge utradisjonelle metoder. For å kunne løse komplekse problemstillinger innenfor fremtidens byggekonsepter må fagdisiplinene derfor samarbeide tett. Hver enkelt student må også benytte sin egen, faglige kompetanse for å levere fremtidens løsninger for fremtidens byggeprosjekter.

Multiconsult er ute etter studenter med sterk interesse og nysgjerrighet for å utvikle fremtidens byggkonsepter. I løpet av programmet vil hver student få en veileder som bistår og støtter underveis i arbeidet slik at du kan være trygg og kreativ i ditt fagfelt. Veilederen vil også ha en rolle som bindeledd mellom studenten og resten av det mer spissede fagmiljøet som studenten tilhører. På denne måten vil studenten også kunne få innsikt i andre prosjekter som vi jobber med og det spennende hverdagslivet til en ansatt i Multiconsult.

Arbeidet utføres på vårt hovedkontor i Oslo.

Årets mest spennende sommerjobb?

Stillingsutlysning for Must Build 2020 publiseres som ledig stilling 15. oktober 2019.